DSpace@FSM is a growing collection of FSM Vakif University's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

 • Fuat Sezgin'i Anma ve Müslümanların Bilime Katkılarını Anlama 

  Yılmaz, Fevzi (Şehir ve Kültür Dergisi, 2019)
  Bilindiği gibi 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildi. Bu yılın ilk 6 ayında sempozyum, panel, sergi ve konferans şeklinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden ...
 • Günümüz Türk Romanında Osmanlı Tarihine Bakış Açısı (1990-2000) 

  Kara, Samet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Tanzimat döneminden itibaren edebiyatımızda var olan tarihî roman, zamanla başta sosyal ve siyasal alanlardaki değişimler, dünya edebiyatındaki gelişmeler ve bunlara paralel olarak yazarların değişen tarih algıları, ...
 • Erken Osmanlı Dönemi Camilerinde Altıgen Çiniler (1299-1453) 

  Akar, Rasime (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Erken Osmanlı Dönemi, gerek mimari gerekse mimaride kullanılan süsleme unsurları açısından bazı farklılaşmaların yaşandığı bir dönemdir. Osmanlı Devleti’nin yaşadığı siyasal ve ekonomik gelişmeler devletin sosyal yapısını ...
 • İstanbul’daki Osmanlı Çinilerinde Ağaç Motifleri 

  Kara, Yasemin Acar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İstanbul’da camilerde 16. 17.yy’a ait servi ağacı ve bahar ağaçlı panoların Rüstem Paşa Camii, Sultan Ahmed Camii ve Valide-i Atik Camii de bulunduğu tespit edilmiştir. Bu panoların, 10 adet bahar ağacı, 4 adet servi ...
 • Tezhip Sanatında Soyutlama 

  Karadeniz, Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İslâm sanatı, soyutlamaya doğru bir eğilim göstererek kendine has evrensel bir üslûpta gelişmiş ve Batı sanatının aksine tabiatı taklit etmekten kaçınmıştır. Soyutlama, tabiatta bulunan bir nesnenin karakteristik ...
 • Amasya Şamlar Mahallesi 38 Ada 6 Parselde Bulunan Kadir Uysal Evi Restorasyon Projesi 

  Kol, Şeyma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışması, Amasya ili Merkez’de yer alan sivil mimari örneklerinden Kadir Uysal Evi’ni konu almaktadır. Amasya, Şamlar Mahallesi’nde 38 ada 6 parselde yer alan yapı iki katlı ve bahçelidir. Tez kapsamında; Amasya ...
 • Çocukluk Çağı Travmaları, Bilişsel Duygu Düzenleme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : Diyarbakır ve Mardin Örneği 

  Akyıl, Ayşegül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Cinsel, fiziksel ve duygusal açılardan bakılan çocukluk çağı travmaları, bireyin hayatını kısa ve uzun vadede etkilemekte olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra sadece bireyleri değil toplumun genelini etkisi altına ...
 • II. Meşrûtiyet, Millî Mücadele ve Erken Cumhuriyette Bir Hintli : Abdurrahman Peşâverî ve Faaliyetleri (1912-1925) 

  Ercan, Semanur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışmasında, Abdurrahman Peşâverî’nin hayatı incelenmiştir. Hintli bir Müslüman olan Peşâverî, soylu ve zengin bir aileye mensup, eğitimli bir gençtir. 20. yüzyıl başında Hindistan’ın karmaşık siyasî ortamında ...
 • Cuma Namazı ve Zuhr-i Âhir Meselesi 

  Küçük, Rahmi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma Cuma namazının tarihsel seyrini, önemini vücubunu ve sıhhat şartlarını ve bu şartlar bağlamında özellikle zuhr-i ahir namazının neden çıktığını ve kılındığını ele almaktadır. Çalışma hazırlanırken dört büyük ...
 • Fesad Kavramının Akitler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri 

  Murteza, Ayşegül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, fesâdın fıkhî ve sosyolojik bağlamda toplum yapısındaki tezâhürünün, çeşitli yönleriyle incelenmesi hedeflendi. Bu amaçla ferdin ahlâkî ve vicdânî şuurundaki eksikliklerin insâni değerlere zarar vererek toplum ...

View more