DSpace@FSM, FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • Türk sinemasında Osmanlı algısı (1923-1960) 

  Ulusoy, Mustafa Furkan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, 1923-1960 yılları arasında Türk sinemasında çevrilmiş Osmanlı tarihi temalı filmler Türkiye’de yaşanan sosyal ve siyasi gelişmeler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. İlk olarak tarih ve sinema ...
 • Yapay Sinir Ağları, Kelime Vektörleri ve Derin Öğrenme Uygulamaları 

  Koç, Ebubekir; Çalışkan, Sedrettin; Yazıcıoğlu, Selahattin A.; Demirci, Ulaş; Kuş, Zeki (FSM Vakıf Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, yapay sinir ağları, kelime vektörleri ve derin öğrenme uygulamaları hakkında yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan kütüphaneler, metodolojiler ve veri setleri açıklanmıştır. Yapay ...
 • Evrimsel Algoritmalar ve Uygulamaları 

  Koç, Ebubekir; Çalışkan, Sedrettin; Demirci, Ulaş; Kuş, Zeki (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmada, iki boyutlu yerleştirme probleminin gazetelerin seri ilanlar bölümüne uygulanması anlatılmaktadır. Gazetelerin seri ilan sayfaları birden fazla ilan içermektedir. Bu ilanların sayfa içerisine en az fire ile ...
 • Halı-kilim pazarlama sorunları kapsamında eskitme yöntemleri 

  Niazi, Sohrab (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Tekstil ürünleri içinde çok önemli bir yere sahip olan halı, ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmış olup, ilk çağlardan bu yana insanoğlunun kültür tarihiyle birlikte gelişimini sürdürmüş ve en önemli uğraşlardan biri olmuştur. ...
 • Sezai Karakoç’un şiirlerinde geleneğin tezahür odakları olarak insan, zaman ve mekân 

  Enser, Ramazan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada öncelikli olarak, gerek edebî kimliğiyle gerek fikrî ve aksiyoner kişiliğiyle Türkiye’nin geçirmiş olduğu dönüşümde önemli bir yeri olan Sezai Karakoç’un gelenek anlayışı tespit edilmeye çalışılmış ve bundan ...
 • Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerindeki ortak temaların mukayesesi 

  Eş, Ahmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Aynı dünya görüĢüne sahip olan Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nun hayatlarındaki kesiĢmeler, bu Ģairlerin Ģiirlerine de yansımıĢtır. Ġki Ģairdeki tematik ortaklık ve temaların iĢleniĢ biçimlerini, benzerliklerini, ...
 • Behçet Necatigil ve divan şiiri geleneği 

  Arslan, Ali (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu qah§mada Divan §iirinin Cumhuriyet donemi Turk §airlerinden Behqet Necatigil §iiri iizerindeki etkisi incelenerek ara§tmlml§tlr. Oncelikle Cumhuriyet donemi §airleri iqinde Behqet Necatigil'in konumu tespit edilmi§tir. ...
 • Trump’ın Vergi Kararı ve Türkiye’ye Etkisi 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2018-04)
  ABD küreselleşme uğruna yaşadığı işsizlikten ve cari açıktan çok rahatsızdır. Başkan Trump, Mart 2018’de imzaladığı kararla çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getirdi ve ticaret savaşını ...
 • Dünya Alüminyum Ticareti ve Gelişmeler 

  Yılmaz, Fevzi (Mimart Yayıncılık, 2017)
  2015’ten sonra alüminyumun fiyatı -1500 $/ton mertebelerinde seyretmiştir ve dünyada birçok firmada kapasite kullanımı % 60 seviyesinin altına düşmüştür. Alüminyum üretim tesislerinde yüzlerce işçi işini kaybetmiştir. ...
 • Robotlar İşlerimizi ve Ruhumuzu mu Çalacak? 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2018-03)
  Robotlar, bazen insan formunda bazen ise daha mekanik-elektronik araçlar olarak ekonomik hayatın içindeler. Dijital çağdayız ve robotlar artık kendilerine verilen yetkinlikler sayesinde insanların yapabildiği şeyleri ...

Daha Fazla