DSpace@FSM, FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, 15 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016-07)
  Fatih Bülten’in bu sayısıyla birlikte on beşincisini geride bıraktık. Her sayısında üniversitemizdeki gelişmeleri duyurduğumuz, akademisyen ve öğrencilerimizle röportajlar yaptığımız bültenin bu sayısında, 15 Temmuz ...
 • Şeyhulislam İbn Kemal Paşa’nın tefsiri (Meryem ve Taha sûrelerinin) inceleme ve tahkiki 

  Turdi, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu tez, Tefsir alanında Kur’an-ı Kerim’ den Meryem ve Taha sûrelerini ince-leme ve tahkik etme hususunda yapılan bir çalışmadır. Konuları açısından bahset-tiğimiz sûreler içerikli bu çalışmada kaynak olarak muteber, klâsik ...
 • Galata Şahsuvar Bey Camii restorasyon projesi önerisi 

  Bogenç, Salih Ceyhun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Galata Semti, Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi ve Lakerdacı Sokak’ın kesiştiği köşede 155 Ada, 55 Parsel’ de bulunan Şahsuvar Bey Camii incelenmiştir. Yapının günümüzdeki ...
 • Yüksek binalarda enerji etkin mimari tasarım yaklaşımları ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Erol, Harun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Özellikle sanayi devriminden bu yana artan enerji ihtiyacı neticesinde bu ihtiyacın fosil kaynaklardan sağlanması küresel ısınmaya, ozon tabakasının delinmesine, çevre kirliliğine, enerji krizlerine ve biyoçeşitliliğin ...
 • Mütercim Rüşdü Paşa Konağı (Vefa Lisesi eğitim binası) rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 

  Salar, Aybike Baydar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Tarihi yarımadada, hem Bizans hem de Osmanlı’nın önemli merkezlerinden biri olan Vefa’da, semte adını veren lise, Osmanlı’ nın ilk idadisi olarak olması bakımından önem taĢımaktadır. Mimarı ve tam olarak yapım tarihi ...
 • Konutlarda enerji tüketimini etkileyen tasarım yöntemleri ve BEP-TR yöntemiyle uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kübra Külünkoğlu İslamoğlu, Asiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  İnsanların yaşam konforlarının hızla artması, gelişen teknoloji ve modern hayat diye niteleyebileceğimiz günümüz yaşantısı, daha fazla enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynakları kullanarak, çevreye zarar ...
 • Yapı örtüsü olarak mütekabil elemanların incelenmesi 

  Karakoç, Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mütekabil elemanlar ifadesi, kısa kirişlerle geniş açıklıklar geçmekte tarih öncesi dönemlerden beri kullanılan çeşitli yapım yöntemlerini kapsar. En basit örneği kızılderili çadırlarında görülen bu sistemler, ortaçağ ve ...
 • TSMK’deki GY 152, GY 290, GY 309 envanter no.lu murakkaaların hat sanatı açısından değerlendirilmesi 

  Üveysuna, Tuğba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  Bu tezde, 84 kalemde (envanter no.su altında) 118 adet eser incelenmiştir. Bu eserlerin yazı cinsi, süsleme tarzı, konu içerikleri vb. hakkında bilgi verilmiştir. Kıt’aların bir kısımı tezhipli bir kısmı ebruludur. ...
 • Neyzen Emin Yazıcı ve hat sanatındaki yeri 

  Altıok, Ebubekir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  AraĢtırmamızda, hat sanatımızda eserleriyle önemli bir yere sahip Neyzen ve Hattat Mehmet Emin Yazıcı’nın daha çok hattatlık yönü incelendi. AraĢtırma üç ana bölümden oluĢmaktadır. Bunlar kısaca Emin Efendi’nin hayatı, ...
 • Veri madenciliği teknikleriyle Türkçe web sayfalarının kategorize edilmesi 

  Hüsem, Seçil Şekerci (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Veri madenciliği, insanın işleyebileceğinden çok miktarda veri üzerinde çalışabilen, bu verileri anlamlandırmak, örtük bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan yöntemler bütünüdür. Örneğin, herhangi bir web sayfasının ...

Daha Fazla