DSpace@FSM, FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • El-Makdisi'nin Ahsenü't-Tekâsim fi Ma'rifeti'l-Ekâlim isimli eserinin değerlendirilmesi ve Türkçe tercemesi 

  Ciner, Osman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde beşerî coğrafyanın ünlü eseri Ahsenü’t-Tekâsîm fî Ma’rifeti’l-Ekâlîm, Şam ve Meşrik bölgelerinin bir kısmı ve Kirman bölgesi hariç Türkçe’ye terceme edildi. Ayrıca bu tezde Makdisî’nin kısaca, özellikle siyasî ...
 • Mimarlıkta mahremiyet kavramının kültürlerarası karşılaştırmalı değerlendirilmesi 

  Mahmoud Daher, Ahmed Mohamed Elmotawakel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İç mekan tasarım sürecine yönelik mimari kavramlar, farklı kültürlerden kullanıcı tercihlerinin gereksinimlerini entegre ederek tasarım sürecini zenginleştirmekte ve optimum tasarım seviyesine çıkarmaktadır. Bu bağlamda, ...
 • Eyüp-Nişancı mahallesi yenileme alanı ve çevresi kentsel sit alanı koruma önerisi 

  Keskin, Tuğba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-05)
  Eyüp Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Nişancı Mahallesi ile Yenileme Alanlarına yönelik yapılan çalışma ile kültürel mirasımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına bir nebze de olsa katkıda bulunulmak ...
 • Eyüp,Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi darülkurrası koruma projesi 

  Bengül, Beyza (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Çalışmanın konusu İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan 16.yy. Osmanlı Mimarisi örneklerinden olan Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi Darülkurrası‘dır. Yapı bütünü haziresi ile birlikte; ...
 • Bilim Merkezlerinin Mekansal Tasarım-Kullanım Bağlamında İncelenmesi: Konya Bilim Merkezi Örneği 

  Burkut, Emine Banu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018-05)
  Bilim merkezleri, bilgiyi hayatla buluşturan informal eğitim alanlarıdır. Türkiye’de sayısı hızla artan bilim merkezleri toplum ve bilimi buluşturan önemli mekânlardır. Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı ...
 • Sürdürülebilir Mimari Tasarımların Konya Örneğinde İncelenmesi 

  Burkut, Emine Banu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018-05)
  Sürdürülebilirlik, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu ve çevreye zarar vermeyen, doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı bir anlayışın ifadesidir (Bozdoğan, ...
 • Karbon Her Yerde 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2018-09-15)
  Hiç merak ettiniz mi? İnsanoğlu dahil yeryüzü canlı türlerinin oranı ve bileşimi nedir? Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları yerküre biyokütlesinin %80’inin bitkilerden oluştuğunu vermiştir. Bitkilerden sonra 2. sırayı ...
 • Kenar bilişim için siber saldırıları tespit ve önleme yöntemleri 

  Güven, Ebu Yusuf (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Intelligent systems change familiar objects as well as rapidly change common technologies. Internet of Things is spreading digital objects and introducing new products and services in every area. The data generated by ...
 • Tunus'ta bir Osmanlı yapısı Sidi İbrahim Siyahi Zaviyesi 

  Skander, May (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tunus şehri, köklü tarihiyle gerçek bir kültür ve mimari mozaiğe sahiptir. Halk arasında “Medina” olarak tabir edilen şehirde, sokaklar, konutlar ve pazarlar sayesinde, zengin bir tarihi miras ve mimari tabakalaşma ...
 • İstanbul Hasköy Abudara (Parmakkapı) Sinagogu restorasyonu 

  Kına, Muhammed Cihad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul Beyoğlu ilçesi içerisinde kalan Hasköy semti uzun yıllar boyunca Yahudi cematine ev sahipliği yapmıştır. Yahudi toplumu tarih içerisinde bir çok defa göç etmiş ve bu göçler esnasında İstanbul’a da farklı yerlerden ...

Daha Fazla