DSpace@FSM is a growing collection of FSM Vakif University's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

 • Firdevsî-i tavîi'in kitâb-ı hayât ü memât adlı eseri: tahlil ve metin 

  ATASOY ÇALIŞKAN, Fatma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Firdevsî-i Tavîl’in, te’lif ve tercüme olarak kaleme aldığı Kitâb-ı Hayât ü Memât adlı eseri, nazm ve nesr karışık olarak, dibace kısmı ve otuz bâbdan oluşmaktadır. Diğer eserlerinden en önemli farkı bu eserinde fihrist ...
 • Cenâbi Mustafa'nın dürr-i meknün'unda ilk dönem islâm tarihi 

  İŞÇİMEN, Tuba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  XVI. yüzyılın en önemli ilim adamlarından biri olan Cenâbî Mustafa Efendi, kaleme aldığı ve Cenâbî Tarihi adıyla meşhur olan eseri ile umumi tarih yazan ilk Türk tarihçisi olma unvanını elde etmiştir. Bütün İslâm devletlerinin ...
 • Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 nolu şiir mecmuası (vr. 93a-110b) (inceleme-metin-nesne çeviri) 

  KÜLÜNK, Çiğdem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamız Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 numarada kayıtlı 254 varaklık şiir mecmuasının 93a-110b varaklarının transkripsiyonlu metninden ve bu metnin incelemesinden oluşmaktadır. Bu çalışmada şairler ve şiirler hakkında ...
 • Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında gelenek ve din anlayışı 

  GÜLER, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni bir medeniyet dairesine girişi modernleşme sürecini başlatmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla “Batılı gibi olma” anlayışı ortaya çıkmış ve bu durum ülkede değişim sürecini beraberinde ...
 • 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  ŞAHİN, Hilal Güşta (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  İlişkisel tarama modelinde dizayn edilmiş bu çalışmanın amacı, 60-72 aylık çocukların bağlanma durumları ile yalnızlık ve memnuniyetsizlik duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma grubunu, Tokat ilinde Milli ...
 • Türk ve Arap toplumlarında siyasi edebi ve kültürel bir figür olarak Nasreddin Hoca 

  CİBAVİ, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmamız Türk ve Arap mizahının önemli iki karakteri olan Nasreddin Hoca ve Cuha’yı Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı perspektifinden figüratif olarak incelemektedir. Çalışmada öncelikle Halk Edebiyatını, ilgili kavramları ...
 • Tasarım ve mülklerin bölünebilirliği: miras ve önalım 

  ÇAKAR, Hale Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Yapılı çevre ve insan ihtiyaçları sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim günümüzün teknolojik gelişmeleri ile daha da hızlanmış ve giderek hızlanmaktadır. Kullanıcılar, değişen ve dönüşen ihtiyaçlarını, yaşadıkları ...
 • Atik şikâyet defteri (7 numaralı H.1081-1083/ M.1671-1672) transkripsiyon- değerlendirme 

  VERGİLİ, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  “M. 1671-1672’’ (H. 1081-1083) tarihleri arasındaki şikâyet hükümlerini ihtiva eden 7 numaralı Atik Şikâyet Defteri dönem içerisinde Osmanlı Devleti’nin hukuk ve adalet anlayışını yansıtan ve dönemin siyasi, sosyal, ekonomik ...
 • Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs 

  KURŞUN, Kübra Ceren (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  XVI. yüzyıl, Osmanlı Devleti için doğu ve batıda sınırlarını iyice genişlettiği bir dönemi ifade eder. Bu genişleme, Arap topraklarının Osmanlı hakimiyetine girmesiyle başka bir hüviyete bürünmüştür. Medine, Mekke, Kudüs ...
 • Kişilik inançlarının ve depresif belirtilerin evlilik uyumuna etkisinin incelenmesi 

  YAVUZ, Ferhan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bir ailenin meydana gelmesini ve sonraki neslin yetişmesini sağlayan en önemli ve en temel insan ilişkisi evliliktir. Bu kutsal ilişkinin saygı, sevgi, güven ve uyum içinde sürdürülmesi çok önemlidir. Evli çiftlerin tamamı ...

View more