DSpace@FSM, FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • Bilim Merkezlerinin Mekansal Tasarım-Kullanım Bağlamında İncelenmesi: Konya Bilim Merkezi Örneği 

  Burkut, Emine Banu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018-05)
  Bilim merkezleri, bilgiyi hayatla buluşturan informal eğitim alanlarıdır. Türkiye’de sayısı hızla artan bilim merkezleri toplum ve bilimi buluşturan önemli mekânlardır. Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı ...
 • Sürdürülebilir Mimari Tasarımların Konya Örneğinde İncelenmesi 

  Burkut, Emine Banu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018-05)
  Sürdürülebilirlik, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu ve çevreye zarar vermeyen, doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı bir anlayışın ifadesidir (Bozdoğan, ...
 • Karbon Her Yerde 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2018-09-15)
  Hiç merak ettiniz mi? İnsanoğlu dahil yeryüzü canlı türlerinin oranı ve bileşimi nedir? Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları yerküre biyokütlesinin %80’inin bitkilerden oluştuğunu vermiştir. Bitkilerden sonra 2. sırayı ...
 • Kenar bilişim için siber saldırıları tespit ve önleme yöntemleri 

  Güven, Ebu Yusuf (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Intelligent systems change familiar objects as well as rapidly change common technologies. Internet of Things is spreading digital objects and introducing new products and services in every area. The data generated by ...
 • Tunus'ta bir Osmanlı yapısı Sidi İbrahim Siyahi Zaviyesi 

  Skander, May (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tunus şehri, köklü tarihiyle gerçek bir kültür ve mimari mozaiğe sahiptir. Halk arasında “Medina” olarak tabir edilen şehirde, sokaklar, konutlar ve pazarlar sayesinde, zengin bir tarihi miras ve mimari tabakalaşma ...
 • İstanbul Hasköy Abudara (Parmakkapı) Sinagogu restorasyonu 

  Kına, Muhammed Cihad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul Beyoğlu ilçesi içerisinde kalan Hasköy semti uzun yıllar boyunca Yahudi cematine ev sahipliği yapmıştır. Yahudi toplumu tarih içerisinde bir çok defa göç etmiş ve bu göçler esnasında İstanbul’a da farklı yerlerden ...
 • Sultanahmet arkeolojik parkı kapsamında bulunan 58 ada1-2 parselin mevcut durumu ve koruma mevzuatı açısından değerlendirilmesi 

  Çakmak, Ahmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul'un, Neolitik Çağ’a (MÖ 6500'ler) kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğu, başta Marmaray Yenikapı Kazıları olmak üzere, Beşiktaş Metro Kazısı gibi yeni araştırmalarla gün yüzüne çıkmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde ...
 • İstanbul'da 16-18. yy.'lara ait medreselerdeki işlev değişikliklerinin koruma amaçlı değerlendirilmesi 

  Öztürk, Engin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmadaki amaç, İstanbul’da bulunan 16-18'inci yüzyıllara ait olan klasik dönem ve sonrasındaki medreselerin günümüzdeki kullanım amaçları, koruma sorunları ve kullanım amaçlarının koruma ilkelerine uygun olup olmadığını ...
 • Kayseri'deki Molu Rum Okulu'nun restorasyonu ve yeniden kullanımi için bir öneri 

  Alikişioğlu, Mehmet İsmail (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Anadolu'da bir köy okulu olmasına rağmen, 19. yy. neoklasik üslup mimarisini yansıtan Molu Rum Okulu, Kayseri yöresinin doğal yapı malzemesi olan taşın, bezemeli olarak işlenip yapılara görsel olarak zenginlik kattığını ...
 • Kur'an'da geçen Yusuf ve Musa kıssalarının benzer ve farklı yönleri 

  Karaçizmeli, Murat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmamızda Kur’an’da geçen Hz. Yûsuf ve Hz. Mûsâ kıssalarını benzeyen ve ayrışan yönleri ile ele aldık. Yûsuf Kıssası Kur’an’da tek seferde anlatılan en uzun kıssa iken, Mûsâ Kıssa’sı en çok tekrarlanan kıssadır. ...

Daha Fazla