DSpace@FSM, FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • İhtiyar Dünyamız ve Küresel Isınma 

  Yılmaz, Fevzi (Dünya Gazetesi, 2017-07)
  Jeolojistlere göre 1950 yılı itibariyle Dünyamız Antroposen (Antropocene) denen yeni bir döneme girmiştir. 4.6 milyar yaşındaki yerküremizin 12 bin yıllık Holosen (Holocene) dönemi kapanmıştır. Holosen periyodu istikrarlı ...
 • El Rehabilitasyon Sistemleri için Akıllı Eldiven Uygulaması 

  Akın, Hakan; Bal, Abdullah; Başpınar, Ulvi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017)
  Dünya nüfusunda ki ortalama yaş ömrünün artışına paralel olarak rehabilitasyon ihtiyacı duyan hasta sayısı artış göstermektedir. Rehabilitasyon tedavisi gören kişilerin kendi ev ortamında rehabilitasyon hizmeti alması ...
 • Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları 

  Aydın, Mustafa H. (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Tarih Araştırmaları Kulübü ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) ortaklaşa düzenlediği “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları” başlıklı panel serisi üçüncü programın ardından sona erdi. ...
 • الأَندَلُس في الأدب التركي الحدیث 

  Elhajhamed, Abdulsattar (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  تتناول ھذه المقالة صورة الأَندَلُس في الأدب التركي الحدیث المكتوب بالحروف العربیة 1928 م) إذ تقدم لمحة عن علاقة الترك بالأَندَلُس التي تمتد إلى زمن الشیخ - "اللغة العثمانیة" ( 1839 الصوفي ابن عربي، وتؤرِّخ لموضوع الأَندَلُس ...
 • Câbir b. Abdullah’ın Hayatı ve Hadis Rivayeti 

  Ece, Abdurrahman (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Son dönemin gündemde olan en önemli konularından birisi de hadisler ve bunların ilk aktarıcıları olan sahâbîlerdir. Özellikle çok hadis rivayet eden sahâbiler daha çok gündemi işgal etmektedirler. Bu makale, hadis rivayet ...
 • AB’de Türk Şirketlerinin Yerleşme Özgürlüğünün Hukuki Temeli 

  Kara, Etem (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Şirketlerin Yerleşme özgürlüğü, Kurucu Anlaşmanın 49 (Eski 43) ve 54’üncü (Eski 48) maddelerinde ifadesini bulan yerleşme özgürlüğü ilkesi ile de güvence altına alınmıştır. Söz konusu maddeler gerçek ve tüzel kişilere ...
 • XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Coğrafyacısı: Sipâhizâde Mehmed ve Eseri Evzahu’l-mesâlik ilâ ma‘rifeti’l-büldân ve’l-memâlik 

  Danış, İlhami (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  XVI. yüzyıl Osmanlı coğrafyacıları için tercüme eserlerin yanında denizcilik alanında, seyahatname türünde ve şehirlere dair eserler te’lif etmişlerdir. Bu yüzyıl Osmanlı coğrafyacılığının gelişimi noktasında ilk basamak ...
 • Nişabur Ekolüne Mensup Hanım Sufilerde Görülen Fütüvvet ve Melamet Anlayışı 

  Çubukçu, Hatice (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Hicrî III. ve IV. Yüzyıllarda tasavvuf hareketi içinde öne çıkan sûfî ekollerden biri de Nişâbur Ekolüdür. Nişâbur Ekolüne mensup sûfiler “melâmet ve fütüvvet” anlayışlarıyla dikkat çekmişlerdir. Bu ekole mensup hanım ...
 • İnsanın Kentinden Kentin İnsanına: Öyküde Kent, Kentleşme, Kentlileşme Görünümleri 

  Hergüner, Bekir (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  İnsan zaman ve mekân algısıyla kuşatılmıştır. İnsan yapıp ettikleriyle mekânda kalıcı izler bırakmakta, zamanın aynasında bu izler takip edilmektedir. Mekân kurmanın ifade şekillerinden birisi olan kentleşme ve mekâna ...
 • Çerkez Toplumu Etiğinin Adler Yaklaşımının Temel Kavramları ile İncelenmesi 

  Bingöl, Tuğba Yılmaz (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  İnsanın en önemli özelliklerinden biri toplumsal bir varlık olmasıdır. İnsanoğlu yaşamını büyük ya da küçük birçok grubun üyesi olarak birtakım kurallar dahilinde sürdürür. Adler yaklaşımının temel kavramlarından olan ...

Daha Fazla