DSpace@FSM, FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • Aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun kırılganlığa etkisinin incelenmesi 

  Yeşilkanat, Gülru (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmada; aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun, kırılganlığa etkisinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer bir amacı ise alanyazında kırılganlığı etkilediği ...
 • Kayseri-Germir mahallesi kentsel sit alanının korunması için tespitler ve öneriler 

  Kara, Sümeyye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma kapsamında, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, Doğal ve Kentsel Sit alanı, birçok yönden incelenmiş, alanın durumu belgelenip irdelenerek, koruma sorunları saptanmış ve Germir Mahallesi'nin potansiyelini açığa ...
 • Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kılıç, Mehmet Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezin konusu; günümüz mimarisinde çok katlı konut binalarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin; mimari ile olan ilişkileri, mimari formasyona etkileri ve uygulama örneklerinin incelenmesi üzerinedir. Tez çalışması ...
 • TSMK, A.3593 no’lu Surnâme-i Vehbî’den seçilmiş minyatürlerin kompozisyon ve renk açısından incelenmesi 

  Doğanay, Selin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  18. Yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin özellikle sanat alanında batıya açıldığı bir dönem olmuş ve beraberinde yenilenme çabaları hız kazanmıştır. Bu dönemin sultanı olan III. Ahmed ise sanata olan ilgisiyle adından söz ...
 • Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, 17 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Fatih Bülten’in on yedinci, 2017 yılının son sayısıyla huzurlarınızdayız. 2017 yılı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) için başarı ve ödüllerin bol olduğu bir yıl oldu. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizden art ...
 • Bir çocuk yetiştirebilmek, birkaç doktoraya bedeldir. 

  Arslan, Ahmet Turan (İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği, 2017)
  Dergimizin bu sayısında çok önemli bir konuyu, ülkemizin de temel meselelerinden biri olan eğitim konusunu ele aldık.Konuyla ilgili söyleşimizi ise yarım asrı aşkın bir süredir eğitimin içinde olan, bu işe gönül vermiş, ...
 • Haliç’te büyük bilgi şöleni: 2. Uluslararası osmanlı coğrafyası arşiv kongresi’nin ardından 

  Kurt, Yılmaz (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  İstanbul, 20-24 Kasım tarihleri arasında tarihî bir gün daha yaşadı: Altınboynuz’un incisi Haliç Kongre Merkezi’nde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” başarı ile tamamlandı. 2012 yılında İstanbul’da ...
 • Cihât mevzuat 

  Ayar, Talip (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  “Cihet” kelimesi vakıf ıstılahında; “görev, vazife” anlamlarına gelmektedir. Osmanlı vakıf müessesesinde yürütülen hizmetler için verilen görevler bu kelimeyle ifade edilmiştir. Çoğulu “cihât”tır. Tespitlerimize göre ...
 • Alaca minare mescidi yapısal performansının incelenmesi 

  Şeker Şenol, Burçin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Tarihi dönemler içerisinde Merzifon ve yöresi önemli yerleşim alanları olarak dikkat çekmektedir. Bu bölgede yerleşimin artması ile birlikte, şehircilik hareketlerinde hızlanma görülmüş ve farklı medeniyetler tarafından ...
 • 18. yüzyılda hayırsever bir osmanlı veziri: Hâfız Mustafa Paşa’nın elazığ ve malatya vakıfları 

  Alanoğlu, Murat (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  XVIII. yüzyıl ortasından itibaren Çavuşbaşı, Kapıcıbaşı ve Keban-Ergani Maden Eminliği yanında Erzurum, Şam, Diyarbekir ve Bağdat valiliği görevlerinde bulunan Hâfız Mustafa Paşa, elde ettiği siyasi konum ve ekonomik ...

Daha Fazla