Now showing items 528-547 of 2941

 • Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle: Cahit Zarifoğlu, haz. M. Fatih Andı, Hüseyin Yorulmaz 

  Terzi, Berna (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017-12)
  Cahit Zarifoğlu, sahip olduğu edebi yetenek ve estetik bakış ile olduğu kadar inanç özü ile yoğrulmuş fikir dünyası itibarıyla da edebiyatımızda dikkat odağı olmuş isimlerden biridir. Zarifoğlu, sadece şiirleriyle değil ...
 • Dağıstan dillerinde (Kumukça, Avarca, Dargice) Arapça ve Farsça unsurlar 

  Nurmagomedov, Alikhan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Diller yeni uygarlıkların etkisinden yararlanarak oluĢup geliĢir. Dil, insansız var olmaz. Ġnsan yaĢadıkça dil de var olmaktadır, çünkü toplumun oluĢturulmasında büyük bir rolü vardır. Toplumun kültür değerlerinin yaratıcı ...
 • Dağıtım Sistemine Yerel Elektrik Santrallerinin Yerleştirilmesi 

  Şeker, Ayşe Aybike; Hocaoğlu, Mehmet Hakan (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014-05)
  Artan enerji ihtiyacı ve kısıtlı kaynaklar sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır. Güneş pili hücresi, rüzgar türbini, yakıt pili ve hidro türbin gibi sürdürülebilir ve çevreye zararsız enerji teknolojileri ...
 • Dağıtım Yönetim Sistemleri 

  Taşdirek, Aybüke; İsbitiren, Gökhan (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014-05)
  Mevcut elektrik dağıtım şebekelerinin kontrolünün zorluğu, elektrik dağıtım şebekelerinde enerji verimliliği sağlanması, operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi ve bu sayede çevreye katkıda bulunulması için enerji otomasyon ...
 • Daltaban Mustafa Paşa 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1987)
  Daltaban Mustafa Paşa, yeniçerilik yapmış, bazı eyalet valiliklerinde bulunmuş, batıda ve doguda, ordu seraskeri olarak, onemli mevkilerde küçümsenmeyecek faaliyetlerde bulunmuş, veziri azamlık makamına getirilmiş, ...
 • Daniş Divanı'nda Bir Manzume: Gazel mi, Murabba mı? 

  Birgören, Hamdi (Gökkubbe, 2005-04)
  18. yüzyıl divan şairlerinden Daniş'in Divan'ında bulunan bir şiiri, hem murabba başlığıyla murabbalar arasında, hem de gazeller arasında verilmiştir. Daniş, çok sayıda kaside ve gazel yazmış bir şairdir. Bu makalemizde ...
 • Danyal’ın melhamesi : tenkitli metin, giriş ve yorum 

  Alkhaffaf, Ebrahim (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Danyal’ın Melhamesi, İslâm tarihindeki en eski melhame kitabıdır. Gelecekteki hâdiselerin doğa olgularının incelenmesi temelinde bilinmesiyle ilgili olan bu kitap, (gerçekte onun yaşadığı dönemden yüzlerce yıl sonra ...
 • Darbeli Elektromanyetik Alanların (PEMF) L929 Hücrelerinde Yara İyileşmesine Tedavi Edici Etkisi 

  Gümüşay, Mehmet; Kaya, Adnan; Gülbağça, Fulya; Sal, Dila Hatun; Saygılı, Suna; Tuğlu, M. İbrahim; Palandöken, Merih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016-05-16)
  Kronik yaralar 4-6 haftadan uzun iyileşme sürecine sahip yaralar olup kanserli, yüksek dozda ilaç alan veya diyabetli hastalarda problemli olmakta ve takip eden sağlık çalışanı için tedavide güçlükler oluşturmaktadır. ...
 • Darüşşifalar 

  Cantay, Gönül (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1988)
 • David Koleksiyonu'nda Bulunan Bazı Türk Eserleri ve Düşündürdükleri 

  Karaduman, Hüseyin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2005)
 • David “Noodles” Aaronson’ın Kişisel Tarihi: ‘Bir Zamanlar Amerika’da Geçmiş Zaman ve Hatırlama Temaları Üzerine 

  Andı, Ahmet Fatih (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016-06)
  Sergio Leone’nin Bir Zamanlar Amerika’sı zaman felsefesi ve geçmiş-bellek ilişkisinin incelikle işlendiği bir yapımdır. Bu filmi Bergsoncu terimlerle incelemek filmi anlama ve tahlil etme yolunda oldukça açıklayıcı ...
 • Dârüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre 

  Şafak, Nurdan (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013-09)
  Balkan Savaşları ve akabindeki I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı coğrafyasında yetim çocuk sayısı ciddi biçimde artmıştır. Sahipsiz kalan çocuklar için 1914 yılından itibaren dârüleytamlar açılmıştır. Bu makalede öncelikle ...
 • Dede Korkut Hikayelerinde Unvan Grupları 

  Sev, Gülsel (Gökkubbe, 2006-04)
  Unvan grubu, bir şahıs adı ile bir unvan veya akrabalık gösteren ismin yan yana gelerek oluşturduğu kelime grubudur. Unvan gösteren isim, şahıs adından önce de sonra da gelebilir. Bu çalışmada Türk dili ve edebiyatı alanının ...
 • Dede Korkut Oğuznameleri Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar 

  Develi, Hayati (Kitabevi, 2001-09)
  In this paper a new edition of Kitab Dede Qorqud is criticezed and put forword some new readings on the text.
 • Defining Salient Elements of Environment and Memory 

  Köseoğlu, Emine; Erinsel Önder, Deniz (Kungliga Tekniska Högskolan, 2009)
  Several studies have focused on the physical and architectural features of landmarks. Other studies mentioned the cognitive and semantic aspects of landmarks. It can be noted that there is a methodological and/or ...
 • Defining The Term Foundation: A Malawian Experience 

  Mdala, Abdullah Omar Issa (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2014)
 • Defter-i Evkaf-ı Liva-i Kuds-i Şerif 

  Çınar, Hüseyin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015-12)
  Dergimizin bu sayısında tanıtımı yapılan ilk iki kitap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Hüseyin Çınar, Defter-i Hakani projesinin ilk ...
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın Mali Bazı Görüş ve Faaliyetleri 

  Özcan, Abdülkadir (İstanbul Üniversitesi, 1983)
  Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca ayakta kalmasında, kuvvetli teşkilat ve müesseselerinin olduğu kadar, dirayetli padişah ve adamlarının büyük fonksiyonlarının bulunduğu da bir gerçektir.
 • Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım 

  Türkkan, Zeynep (FSM Vakıf Üniversitesi, 2018-06)
  Bu makalede, Aydınlanma Dönemi bilim anlayışının bir yansıması olarak ortaya çıkan ve hemen bütün sosyoloji otoriteleri tarafından ortaklaşa benimsenen değer-tarafsız sosyoloji anlayışı çeşitli açılardan sorgulanmaktadır. ...
 • Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi 

  Bakan, Tuba; Şahin, Hakan (FSM Vakıf Üniversitesi, 2018-12)
  Bu çalışma okul öncesi dönem çocuklarına yönelik bir değerler eğitim programı geliştirmek ve geliştirilen Okul Öncesi Değerler Eğitim Programının çocukların saygı, sorumluluk, dürüstlük, iş birliği, paylaşım ve arkadaşlık ...