Now showing items 1282-1301 of 2941

 • Kabataş Köyü Merkez Camii / Çaykara-Trabzon 

  İnce, Kasım (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2004)
 • Kablosuz EKG ve Pulse Oksimetre Uygulaması Sistem Tasarımı 

  Bilgin, Sevgi Nur; Çamurcu, Ali Yılmaz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017-05-16)
  Hastalık teşhislerinde biyolojik sinyallerinin hızlı ve doğru ölçümünün önemi büyüktür. Günümüzde ölçümler yapılırken kablolu bağlantıdan oluşan karmaşanın giderilmesi sebebiyle kablosuz vücut ağları ile sağlık alanında ...
 • Kabul Müzesindeki Uygur Harfli nin Ketebe Kaydındaki Not 

  Gandjei, Tourkhan (İlim Yayma Cemiyeti, 1999-09)
 • Kaçar Lake Cilt Tezyinatı 

  Kahraman, Gülseher (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Kitap sanatlarındaki gelişmeleri incelediğimizde, derli toplu kullanabilme amacıyla bir araya getirilen varaklar, ilk cilt örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçta birbirini tamamlayan cilt, hat, tezhip, minyatür, ...
 • Kadı Burhaneddin Divanında Bazı Yeni Okuyuşlar 

  Tören, Hatice (İlim Yayma Cemiyeti, 2000-04)
 • Kadılar [Sesli Kitap] 

  Pala, İskender; seslendiren Seçil İlkem Akyüz (2020)
  Bu eser Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı işbirliğinde oluşturulan Sesli Kitaplık Projesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı ...
 • Kadın Bedeninin Değişen Toplum Düzenlerinde Mimari Tasarıma Yansıması 

  Akyol, Özlem; Polatoğlu, Çiğdem (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017-12)
  Beden ve cinsiyetçi imgeler tarihsel süreç içerisinde toplumsal cinsiyet kavramlarına bağlı olarak mimari yapılarda farklı biçimlerde kullanılmıştır. Kadın ve erkeğin toplumsal rolüne bağlı olarak anaerkil, ataerkil ...
 • Bir Kadın Vakıf Mimarı: Cahide Aksel Tamer 

  Aydemir, Olcay (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015)
  Bu yazı Vakıflar Genel Müdürlüğüne de hizmet etmiş, koruma alanında çokça çalışmalar yapmış, bunu yayınlamış, önemli bir Vakıf Mimarı Sayın Cahide Tamer’in çalışma hayatından bazı kesitleri sunmaktadır. Yazımda benimle ...
 • Kadın/Woman 2000 

  Demir, Ayşe (Kitabevi, 2002-09)
 • Kadınlarla İlgili Müttefakun Aleyh Hadislerin Kur’an’a Aykırılığı İddiasının Değerlendirilmesi 

  Durmuş, Ziya (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada, kadınlarla ilgili müttefakun aleyh hadislerin Kur’an’a aykırılığı iddiası değerlendirilmiştir. Çalışmanın ana temasına geçmeden önce Buhârî ve Müslim’in hayatları, hadis ilmindeki yerleri ve sahihleri hakkında ...
 • Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat [Sesli Kitap] 

  Zweig, Stefan; çevirmen Mahmure Kahraman; seslendiren Büşra Aydın (2020)
  Bu eser Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı işbirliğinde oluşturulan Sesli Kitaplık Projesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı ...
 • Kadırga Sokullu Mehmed Paşa Camii Hatları 

  Yasan, Arzu (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii Osmanlı Klasik Dönem Cami Mimarîsi eserlerindendir. 1571 yılında, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Mimarî ve tezyînî açıdan Mimar Sinan’ın en başarılı ...
 • Kadızade Kebir B. Uveys'in Farsça Gazavât-ı Sultan Selim Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi 

  Rahmani, Abdul Nasir (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Osmanlı tarihi yazarlığında Yavuz Sultan Selim döneminin özel bir yeri vardır. Zira bu Padişah döneminin olayları selimname adı altında müstakil eserlere konu olmuştur. Bu gelenek saltanatın sonuna kadar devam etmiş ve son ...
 • Kafa Lazer Diffüz Optik Tomografi Sisteminin Elektrik ve Mekanik Gerçeklemesi 

  Kazancı, Hüseyin Özgür; Kazanır, Seyfettin; Binbaş, Kürşat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017-05-16)
  Bu çalışmada yapımı gerçekleştirilen kafa lazer diffüz optik tomografi (DOT) sisteminin elektrik ve mekanik tasarımları anlatılmaktadır. Genel olarak lazer DOT cihazları ışık kaynağı olarak belirli bir dalga boyundaki lazer ...
 • Kafkas Göçmen Vakıfları 

  Yüksel, Hasan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1994)
 • Kahire Hadım Süleyman Paşa Camii Vakfiyeleri 

  Aslanapa, Oktay (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1994)
 • Kahire'deki Osmanlı Dönemi Eserlerinde Türkçe Manzum Kitabeler 

  Akkuş, Mehmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1991)
 • Kahire’de Menyel Kasrı Mescid Hatları 

  Elitaş, İzzet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Menyel Sarayı, Hıdiv ailesinden Prens Muhammed Ali tarafından Kahire’de Nil Nehri ortasındaki bir adacıkta kurulmuştur. Sarayın Mescidi, İslâm mimarîsi ve sanatları açısından önemli bir yapı özelliği taşır. Mescid içindeki ...
 • Kahraman Maraş'ta Bir Grup Dulkadiroğlu Yapısı 

  Bayburtluoğlu, M. Zafer (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2006)
 • Kaide, Papuç ve Şerefe Özelliklerine Göre İstanbul Minareleri 

  Tokay, Hale; Kuşüzümü, Kıvanç Hamdi (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
  Eski çağlardan bu yana önemli bir kent olan İstanbul’daki İslami yapıların en önemli örneklerinden camilerin ayrılmaz parçası olan minarelerin kaide, şerefe ve pabuç bölümlerinin özelliklerine göre sınıfl andırma yapılarak ...