Now showing items 1800-1819 of 2941

 • Obezite Engelliliği ve Obezlerin Kentte Mekansal Hareketlilik Durumları 

  Düzgün, Aslınur; Çakırer Özservet, Yasemin (2013-11)
  Milano Deklarasyonu" ile obezite konusunda Avrupa ülkeleri ile işbirliğine giden Türkiye bu amaçla 2000 yılında ‘Türkiye Obezite Araştırma Derneği’ni kurmuştur. Bu dernek çeşitli bölgelerde araştırma yapmış ve toplumun ...
 • Ohri'nin Türk Devrine Ait Eserleri 

  Eyice, Semavi (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1965)
 • "Okumak" Kelimesi Üzerine İnceleme 

  Arıkmert, Ali (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  “Okumak” Kelimesi Üzerine İnceleme başlıklı bu yüksek lisans tez çalışması Prof. Dr. Musa Duman’ın tez danışmanlığıyla, Ali Arıkmert tarafından hazırlanmıştır. Çalışma için Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Batı Türkçesi ...
 • Oltu'da Arslanpaşa Külliyesi 

  Uluçam, Abdüsselam (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1983)
 • Olumsuz İnanış ve Davranışlara Verilen Cevaplarla İlgili Ayetlerin Yorumu (Bakara-Maide Sureleri) 

  Yavuz, Muhammed (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma konulu tefsîr çalışması olup, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ ve Mâide sûrelerinde geçen “olumsuz inanış ve davranışlara verilen cevapları” ele almaktadır. Çalışma hazırlanırken ağırlıklı olarak ilk dönem tefsîr ...
 • On a Class of Semicommutative Modules 

  Agayev, Nazım; Özen, Tahire; Harmancı, Abdullah (Springer, 2009)
  Let R be a ring with identity,M a right R-module and S = EndR(M). In this note, we introduce S-semicommutative, S-Baer, S-q.-Baer and S-p.q.-Baer modules. We study the relations between these classes of modules. Also we ...
 • On a Class of Semicommutative Rings 

  Özen, Tahire; Agayev, Nazım; Harmancı, Abdullah (Department of Mathematics, Kyungpook National University, 2011)
  In this paper, a generalization of the class of semicommutative rings is inves- tigated. A ring R is called central semicommutative if for any a; b 2 R, ab = 0 implies arb is a central element of R for each r 2 R. We ...
 • On Abelian Rings 

  Agayev, Nazım; Harmancı, Abdullah; Halıcıoğlu, Sait (TÜBİTAK, 2010)
  Let α be an endomorphism of an arbitrary ring R with identity. In this note, we introduce the notion of α-abelian rings which generalizes abelian rings. We prove that α-reduced rings, α-symmetric rings, α-semicommutative ...
 • On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Tarihyazımında Kadın Görünürlükleri : Tarih-i Cevdet ve Tezakir Örneği 

  Abaoğlu, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada 19. Yüzyıl Osmanlı tarihyazımında kadın görünürlüklerinin tarihyazımı araştırmaları ve kamusal alan tartışmaları için barındırdığı imkân, Tarih-i Cevdet ve Tezakir üzerinden incelenmiştir. 19. Yüzyıl Osmanlı ...
 • On Principally Quasi-Baer Modules 

  Üngör, Burcu; Agayev, Nazım; Halıcıoğlu, Sait; Harmancı, Abdullah (Aulona Press, 2011)
  Let R be an arbitrary ring with identity and M a right R-module with S = EndR(M). In this paper, we introduce a class of modules that is a generalization of principally quasi-Baer rings and Baer modules. The mod- ule ...
 • On Reduced and Semicommutative Modules 

  Başer, Muhittin; Agayev, Nazım (TÜBİTAK, 2006)
  In this paper, various results of reduced and semicommutative rings are extended to reduced and semicommutative modules. In particular, we show: (1) For a principally quasi-Baer module, MR is semicommutative if and only ...
 • On Rickart Modules 

  Agayev, Nazım; Halıcıoğlu, Sait; Harmancı, Abdullah (Iranian Mathematical Society, 2012)
  We investigate some properties of Rickart modules defined by Rizvi and Roman. Let R be an arbitrary ring with identity and M be a right R-module with S = EndR(M). A module M is called to be Rickart if for any f 2 S, ...
 • On Semicommutative Modules and Rings 

  Agayev, Nazım; Harmancı, Abdullah (Department of Mathematics at Kyungpook National University, 2007)
  We say a module MR a semicommutative module if for any m 2 M and any a 2 R, ma = 0 implies mRa = 0. This paper gives various properties of reduced, Armendariz, Baer, Quasi-Baer, p:p: and p:q:-Baer rings to extend to ...
 • On Symmetric Modules 

  Agayev, Nazım; Halıcıoğlu, Sait; Harmancı, Abdullah (Rivista di Matematica della Università di Parma, 2009)
 • Onarımlarda Özellikle Mimari Süslemeye Yönelik Tamamlamalar Üzerine Düşünceler 

  Bakırer, Ömür (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1985)
 • Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler 

  Aydın, Erhan (Gökkubbe, 2008-04)
  Ongi Yazıtı 1891 yılında N. M. Yadrintsev tarafından Ongi ırmağı civarında, Taramel yakınlarında bulunmuş olup toplam 19 satırdır. Bu yazıt ilk kez W. Radloff tarafından işlenmiştir. Yazıt üzerinde en çok ses getiren ...
 • Onlar Olmasa Evimizi Kim Temizleyecek? Korunaklı Yaşamıyla Adana Varsılı 

  Çakırer, Yasemin (Kebikeç, 2006-02)
  Today there are increasing inequalities in society and the gap between the rich and the poor, both in social and economic terms. This may lead social classes to seperate themselves spatially in the city. In this paper, it ...
 • Orantı ve Modül Üzerine Selçuklu Yapılarından Bazı Örnekler 

  Tunçer, Orhan Cezmi (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1981)
 • Ordu Yöresi Tarihi Bibliyografyası 

  Çebi, Sıtkı (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1994)
 • Organlar Dile Gelince: İbrani ve Türk Edebiyatlarında Organların Münazarası ve Receb Vahyî’nin Münâzara-i A‘zâ-yı Beşer’i 

  Benli, Şeyma (FSM Vakıf Üniversitesi, 2019-06)
  Dünya edebiyatında organların kişileştirilerek birbirleriyle tartıştırıldığı pek çok metin bulunmaktadır. Bunların içerisinde organların birbirlerine karşı mutlak üstünlük iddiasında bulunmalarını işleyen, üçü İbranice, ...