Now showing items 1-1 of 1

    • Günümüz mizah dergilerinde muhafazakârlığın eleştirisi 

      Doğrul, Esra Baralı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışma, Türkiye’de muhafazakârlığın, son dönem İslamcı-muhafazakâr mizah dergileri ile seküler mizah dergiler üzerindeki izdüşümlerini incelemektedir. Türkiye’de muhafazakârlığın zihinlerde bulduğu karşılığın ...