Now showing items 1-2 of 2

  • Fatih ve II. Bayezid Ümerâsından Yakup Bey ve Vakıfları 

   Sağır, Yusuf (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016-12)
   Yakup Bey, Fatih (1451-1481) ve II. Bayezid (1481-1512) dönemi derya ve sahil beylerinden biridir. Kısa bir süre Gelibolu sancak beyliği yaparak donanmaya nezâret etmiştir. Baba adının Abdullah olması, onun devşirme ...
  • Sadrazam Köse Mustafa Paşa’nın Vakıf Eserleri 

   Sağır, Yusuf (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013)
   Mustafa Paşa (ö. 1178/1765) Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda sadâret görevinde bulunmuş önemli devlet adamlarındandır. O, farklı üç padişah döneminde üç kez sadârete getirilmiştir. Nakşibendî tarîkatına müntesib olduğu ...