Now showing items 1-1 of 1

    • Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler 

      Açıl, Berat (FSM Vakıf Üniversitesi, 2015-07)
      İslamî edebiyatların bir kolu olan klasik Türk şiirinin estetik yargıları da Grek estetiğinden çokça etkilenmiş olan İslam estetiğinin etkisi altında şekillenmiştir. Klasik Türk şairleri bütünlük, harmoni, simetri ve ...