Now showing items 1-2 of 2

  • Kayseri'deki Selçuklu Dönemi Kadın Türbeleri 

   Şaman Doğan, Nermin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013)
   Türkiye Selçukluları döneminde Konya, Kayseri ve Sivas şehirleri siyasi, sosyal ve kültürel açıdan önemli kentlerdir. Selçukluların kuruluş yıllarından başlayarak, özellikle Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve oğulları I. ...
  • Talip Apaydın'ın Roman ve Öykülerinde Kadın ve Sorunları 

   Erol, Kemal (Gökkubbe, 2006-04)
   Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında sosyal gerçekçiliğin yolu, bireyi ve toplumu çeşitli yönleri ile olduğu gibi ele alan 1940 kuşağı yazarlarca açılır. Romancılığımızda "yenileşme süreci" olarak adlandırılan 1950-1960'lı ...