Now showing items 1-1 of 1

    • Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli 

      Korkmaz, Ramazan (Gökkubbe, 2005-09)
      İnsanoğlu, doğayı iradesiyle dönüştürerek ondan bir dünya kurar. Bu etkinlik, ontolojik olarak insanın dünyada kendine bir yer edinme ve böylece varlığını kanıtlama dürtüsünden beslenir. Anayurt Oteli'nin başkışisi Zebercet, ...