Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı Minyatürlerinde Kanunî Sultan Süleyman İmgesi 

      Peçe, Zaliha (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Çoğunlukla padişah ya da yüksek rütbeli bir devlet adamının hâmîliğinde vücuda getirilen tarih konulu minyatürlü yazmalar padişahın görüşlerini muhatabı olan okuyucuya ileterek, iktidarın gücünü perçinleyen bir işleve ...