Now showing items 1-1 of 1

    • Güray Süngü’nün Eserlerinde Toplumsal İroni 

      Alpaslan, Sena Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmada günümüz yazarlarından biri olan Güray Süngü’nün eserlerinde yer verdiği toplumsal ironinin ele alınış şekli incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; Güray Süngü’nün bu zamana kadar yayımlanmış eserlerinde ...