Now showing items 1-1 of 1

  • "Hürriyet" ve "Hürriyet Kurbanları" Eserleriyle İhsan Adli Bey 

    Buttanrı, Müzeyyen (Gökkubbe, 2006-04)
    "Hürriyet" kelimesinin, özellikle II. Meşrutiyet döneminin hukukçu, şair ve yazarlarından olan İhsan Adlî tarafından üzerinde ısrarla durulan bir kavram olduğu görülmüştür. Öğretici amaçla yazdığı "Hürriyet" ve kendi ...