Now showing items 1-1 of 1

  • Yemen’de Bir Osmanlı Eseri: Bekiriye Camii 

    Günel, Gökçe; Dişli, Gülşen (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
    Sana’ çok eski bir şehir olmasına rağmen bu şehrin Eski Çağ tarihi bilinmemektedir. Miladi 530 senesinde Kral Ebrehe zamanında Habeş hâkimiyetine giren şehir, Yukarı Yemen’de önemli bir merkez haline gelmiştir. 570 ...