Now showing items 1-2 of 2

  • Niksar kazası Sinan bey vakıfları 

   Açıkel, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
   XII. asırdan itibaren Danişmendli, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Niksar kazasında cami, mescid, medrese, imaret, zaviye, han, hamam ve türbe gibi çok sayıda dinî, sosyal, ekonomik ve kültü- rel eserler ...
  • Tokat Kazası’nda Vakıf İdaresinin Teşkili ve Gelişimi (1835-1890) 

   Açıkel, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015-06)
   Osmanlı topraklarındaki bütün vakıfları tek çatı altında toplamak amacıyla 1826-1838 yılları arasında Evkaf-ı Hümayun Nezareti oluşturulmuştur. Taşra vakıflarının bir idari teşkilata kavuşturulması ise daha uzun bir süreçte ...