Now showing items 1-1 of 1

  • Âl-i İmran ve Nisa Sürelerinde Harf-İ Cerlerin Manaya Etkisi 

    Abdalla, Alaa Mohamed Amin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
    Bu çalışmada Kur'an-ı Kerim’de, özellikle Âl-i İmran ve Nisa Sûresi'nde, bulunan farklı ayetlerdeki harf-i cerlerin anlamları incelenmiştir. ( من إلى عن على اللام الباء الكاف في الواو - - - - - - - - ) gibi her bir her ...