Now showing items 1-1 of 1

  • Mehmet Âkif ve Abdullah et-Tayyib’in Şiirlerinde Geleneğin İhyası 

    Abdallah, Suliman Nasir İbrahim (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
    Karşılaştırmalı edebiyat alanında gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, önsöz ve giriş ile birlikte, üç bölüm ve sonuç ve değerlendirme kısımlarından oluşmaktadır. Birinci bölümde Şairlerin Hayatları, Edebi Kimlikleri ve ...