Now showing items 1-1 of 1

    • Şerh-i Dîvân-ı Sultan Selîm-i Evvel 

      Terzi, Beyza; Aydın, Seda (Kocav, 2019)
      Şerhler, bir ilim dalında meşhur olmuş metinlerin ve bu metinlerdeki kapalı ifadelerin açıklandığı eserlerdir. Selçuklu Devleti döneminde başlayan tercüme ve şerh faaliyetlerine Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra ...