Now showing items 1-2 of 2

  • Fatih Sultan Mehmed Han 

   Beşenk, Gamze (İstanbul Üniversitesi, 2018)
   Hem İslam tarihi hem de Türk tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan Fatih Sultan Mehmed ile ilgili gerek yerli gerek yabancı pek çok çalışma yapılmıştır ama onu şahsiyetiyle, insanî yönüyle, sanatıyla, ilmî yönüyle, ...
  • Muhibbî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin) 

   Beşenk, Gamze (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016)
   İslam medeniyeti dairesine girdiğimizden bu yana kadîm geleneğimizin kollarından birisini de aruzla yazılan eserlerimiz oluşturmuştur. Önceleri Arap ve Fars edebiyatı örnek alınarak oluşturulan eserler, edipler tarafından ...