Now showing items 1-1 of 1

    • Konuları açısından yâsîn sûresinin tefsiri 

      Cihangir, Ömer (FSM Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2013-06)
      Bu tez, konulu tefsir alanında yapılmış bir sûre tefsiri çalışmasıdır. “Konuları Açısından Yâsîn Sûresinin Tefsiri” isimli bu çalışmada muteber klasik tefsir kitaplarına ve bu konuyla alakalı telif edilmiş bütün eserlere ...