Now showing items 1-2 of 2

  • Şerh-i Dîvân-ı Sultan Selîm-i Evvel 

   Terzi, Beyza; Aydın, Seda (Kocav, 2019)
   Şerhler, bir ilim dalında meşhur olmuş metinlerin ve bu metinlerdeki kapalı ifadelerin açıklandığı eserlerdir. Selçuklu Devleti döneminde başlayan tercüme ve şerh faaliyetlerine Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra ...
  • Yavuz Sultan Selim'in Şiir Anlayışı 

   Terzi, Beyza (Kocav, 2019)
   Klâsik Türk Edebiyatı şâirleri; şiirlerini kaleme alırken din, tasavvuf, mitoloji, sosyal hayat, akli ve nakli ilimler gibi birçok kaynaktan faydalanır. Şâirler, bu kaynaklardan hareketle şâir tabiatlarının el verdiği ...