Now showing items 1-1 of 1

    • Terbiye Dergisi ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci 

      Yılmaz Nurcan, Havva (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada erken Cumhuriyet döneminde yayımlanmış olan Terbiye Dergisi tetkik edilerek dönemin eğitim anlayışı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçişte eğitimde gerçekleştirilen yeniden yapılanma süreci ...