Yönetici DSpace@FSM Vakiv Universitesi ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: fsmacikerisim@gmail.com