Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Mihrişah Valide Sultan Vakfı 

  Kala, Eyüp Sabri; Akarçeşme, İdris (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2019)
  Vakıfların kuruluş belgeleri olan vakfiyeler kendi dönemlerine ilişkin tarihi bilgiler sunmanın yanı sıra, sanat, edebiyat, şehircilik, sosyal siyaset, sosyoloji, mimari, iktisat, işletme, hukuk gibi birçok bilim dalı için ...
 • Haliç’te büyük bilgi şöleni: 2. Uluslararası osmanlı coğrafyası arşiv kongresi’nin ardından 

  Kurt, Yılmaz (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  İstanbul, 20-24 Kasım tarihleri arasında tarihî bir gün daha yaşadı: Altınboynuz’un incisi Haliç Kongre Merkezi’nde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” başarı ile tamamlandı. 2012 yılında İstanbul’da ...
 • Cihât mevzuat 

  Ayar, Talip (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  “Cihet” kelimesi vakıf ıstılahında; “görev, vazife” anlamlarına gelmektedir. Osmanlı vakıf müessesesinde yürütülen hizmetler için verilen görevler bu kelimeyle ifade edilmiştir. Çoğulu “cihât”tır. Tespitlerimize göre ...
 • Alaca minare mescidi yapısal performansının incelenmesi 

  Şeker Şenol, Burçin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Tarihi dönemler içerisinde Merzifon ve yöresi önemli yerleşim alanları olarak dikkat çekmektedir. Bu bölgede yerleşimin artması ile birlikte, şehircilik hareketlerinde hızlanma görülmüş ve farklı medeniyetler tarafından ...
 • 18. yüzyılda hayırsever bir osmanlı veziri: Hâfız Mustafa Paşa’nın elazığ ve malatya vakıfları 

  Alanoğlu, Murat (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  XVIII. yüzyıl ortasından itibaren Çavuşbaşı, Kapıcıbaşı ve Keban-Ergani Maden Eminliği yanında Erzurum, Şam, Diyarbekir ve Bağdat valiliği görevlerinde bulunan Hâfız Mustafa Paşa, elde ettiği siyasi konum ve ekonomik ...
 • Çemişgezek Süleymâniye Camii Vakfı 

  Uzun, Celalettin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Şehirlerin teşekkülü ve inkişâfında vakıfların önemi büyüktür. Osmanlı şehirleri bir vakıf eseri olan camilerin etrafında oluşmaktaydı. Şehir yapısının en temel birimi olan mahalleler de yine bu yapıların etrafında ortaya ...
 • Sıbyan mekteplerinin mimarisi: Abdullah Paşa sıbyan mektebi örneği 

  Dikmen, Çiğdem Belgin; Toruk, Ferruh (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Osmanlı Devleti’nin Selçuklular ile diğer İslam ülkelerinden devraldığı, başlangıçta sadece erkek çocuklara dini eğitim ve Kuran öğretmeyi hedefleyen sıbyan mektepleri günümüzdeki ilköğretime karşılık gelen eğitim ...
 • Niksar kazası Sinan bey vakıfları 

  Açıkel, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  XII. asırdan itibaren Danişmendli, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Niksar kazasında cami, mescid, medrese, imaret, zaviye, han, hamam ve türbe gibi çok sayıda dinî, sosyal, ekonomik ve kültü- rel eserler ...
 • İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri 

  Kurtoğlu, Mehmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Henüz şehir tarihçiliğinin yaygın olmadığı geçen yüzyılın başlarında İbrahim Hakkı Konyalı, alanda yapmış olduğu çalışmalar, kırkı büyük olmak üzere yüze yakın telifi ve arkasında bıraktığı yirmi altı bin kitap, belge ...
 • Kitâbiyât 

  Günaydın, Yusuf Turan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Kitabiyat bölümünde öncelikle Mustafa Öksüz, Hasan Hüseyin Güneş’in Kudüs Megaribe Mahallesi adlı çalışmasını tanıtmaktadır. Y. Turan Günaydın, Mustafa Coşkun’a ait Turgutoğulları: Orta Anadolu’nun Türkmen Beyliği konulu ...
 • Kitâbiyât 

  Öksüz, Mustafa (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Kitabiyat bölümünde öncelikle Mustafa Öksüz, Hasan Hüseyin Güneş’in Kudüs Megaribe Mahallesi adlı çalışmasını tanıtmaktadır. Y. Turan Günaydın, Mustafa Coşkun’a ait Turgutoğulları: Orta Anadolu’nun Türkmen Beyliği konulu ...
 • Tarihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî 

  Çam, Mevlüt (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  2017 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Vakıf Medeniyeti/Kudüs” yılı ilan edildi. Bu doğrultuda, Mayıs ayındaki vakıflar haftası belirtilen konu çerçevesinde sempozyum, sergi ve diğer etkinliklerle kutlandı. Bu ...
 • Osmanlı’da icâreteyn uygulaması hakkında yeni değerlendirmeler 

  Pantık, Ramazan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Osmanlı vakıf kurumlarıyla ilgili yaygın olarak paylaşılan eleştirilerden biri vakıf kurumlarının hukuksal ve idarî yapısındaki katılık nedeniyle kentsel gelirlerini oluşturan kira gelirlerinin artan fiyat hareketlerine adapte ...
 • Amasya kazası’nda Seydi Çelebi ve Mehmed Çelebi’ye ait H. 790/ M. 1388 tarihli türkçe vakfiye 

  Çalık, Sıddık (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Üzerinde çalıştığımız vakfiye, Kadı Burhaneddin devletinin sonlarına tekabül eden döneme aittir. Vakfiye Hicrî 790 /Miladî 1388 tarihli olup, bazı hususiyetleriyle önemi hâiz bir belge niteliğindedir. Her şeyden önce, ...
 • Kosova/Yakova sefa camisi’nin projelendirme süreci 

  Meraki, Şakir; Meraki, Ferhan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
  Kosova’nın Yakova şehir merkezindeki Sefa (Seyfüddin Ziya Efendi) Camisi, Osmanlı Dönemi’nin sonlarına doğru, 1842 yılında yaptırılmıştır. Makalemizde yapının tarihçesi, yapısal özellikleri anlatılarak, sonrasında da ...
 • Gazi Ali Bey Camisi 

  Göktaş, Aynur; Bingün, Eda Ezgi (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
  Makalede Kosova, Vıçıtırın’ da yer alan Gazi Ali Bey Camisi’nin koruma-onarım projesi anlatılmaktadır. Gazi Ali Bey Camisi, 14. yüzyılda inşa edilmiş, cami, medrese ve hamamdan oluşan aynı isimli vakfın bir parçasıdır. ...
 • Balkanlar’da osmanlı kenti ve mimarlık mirası 

  Özer, Mustafa (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
  Osmanlılar’ın Balkanlarla tanışması, 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın Gelibolu’ya, Çimbe Kalesi’ne çıkmasıyla başlamıştır. Balkan coğrafyasının Türkleşip, İslamlaşmasında; Edirne, Dimetoka, Varna, ...
 • Kosova/Yakova’da molla yusuf camisi: Projelendirme süreci 

  Meraki, Şakir; Meraki, Ferhan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
  Kosova’ nın Yakova şehir merkezinde bulunan Molla Yusuf Camisi, Osmanlı Dönemi’nde, 1812 (H.1227) yılında yaptırılmıştır. Caminin, bölge ve dünya kültür tarihi dikkate alınarak sağlamlaştırılıp korunması, yaşatılması ...
 • Kosova Fatih (çarşı–bayraklı) Camisi’nin projelendirme çalışmaları 

  Göktaş, Aynur; Alas, Zahide Çiğdem (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
  Makalede Kosova, İpek’te yer alan, Fatih (Çarşı-Bayraklı) Camisi’nin koruma-onarım projesi anlatılmaktadır. Bir 15. yüzyıl yapısı olan Fatih Camisi, aynı dönemde, Kosova’da inşa edilmiş büyük camilerin tipik bir örneğidir. ...
 • Priştine’de piri nazır camisi 

  Göktaş, Aynur (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
  Makalede Kosova, Priştine’de yer alan Piri Nazır Camisi’nin koruma-onarım projesi anlatılmaktadır. 15. yüzyılda inşa edilmiş olan, bir dönem Prens Lazar’ın da mezarını barındırmış olan Piri Nazır Camisi’nin, bölgedeki ...

View more