Recent Submissions

 • Haliç’te büyük bilgi şöleni: 2. Uluslararası osmanlı coğrafyası arşiv kongresi’nin ardından 

  Kurt, Yılmaz (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  İstanbul, 20-24 Kasım tarihleri arasında tarihî bir gün daha yaşadı: Altınboynuz’un incisi Haliç Kongre Merkezi’nde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” başarı ile tamamlandı. 2012 yılında İstanbul’da ...
 • Cihât mevzuat 

  Ayar, Talip (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  “Cihet” kelimesi vakıf ıstılahında; “görev, vazife” anlamlarına gelmektedir. Osmanlı vakıf müessesesinde yürütülen hizmetler için verilen görevler bu kelimeyle ifade edilmiştir. Çoğulu “cihât”tır. Tespitlerimize göre ...
 • Alaca minare mescidi yapısal performansının incelenmesi 

  Şeker Şenol, Burçin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Tarihi dönemler içerisinde Merzifon ve yöresi önemli yerleşim alanları olarak dikkat çekmektedir. Bu bölgede yerleşimin artması ile birlikte, şehircilik hareketlerinde hızlanma görülmüş ve farklı medeniyetler tarafından ...
 • 18. yüzyılda hayırsever bir osmanlı veziri: Hâfız Mustafa Paşa’nın elazığ ve malatya vakıfları 

  Alanoğlu, Murat (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  XVIII. yüzyıl ortasından itibaren Çavuşbaşı, Kapıcıbaşı ve Keban-Ergani Maden Eminliği yanında Erzurum, Şam, Diyarbekir ve Bağdat valiliği görevlerinde bulunan Hâfız Mustafa Paşa, elde ettiği siyasi konum ve ekonomik ...
 • Çemişgezek Süleymâniye Camii Vakfı 

  Uzun, Celalettin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Şehirlerin teşekkülü ve inkişâfında vakıfların önemi büyüktür. Osmanlı şehirleri bir vakıf eseri olan camilerin etrafında oluşmaktaydı. Şehir yapısının en temel birimi olan mahalleler de yine bu yapıların etrafında ortaya ...
 • Sıbyan mekteplerinin mimarisi: Abdullah Paşa sıbyan mektebi örneği 

  Dikmen, Çiğdem Belgin; Toruk, Ferruh (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Osmanlı Devleti’nin Selçuklular ile diğer İslam ülkelerinden devraldığı, başlangıçta sadece erkek çocuklara dini eğitim ve Kuran öğretmeyi hedefleyen sıbyan mektepleri günümüzdeki ilköğretime karşılık gelen eğitim ...
 • Niksar kazası Sinan bey vakıfları 

  Açıkel, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  XII. asırdan itibaren Danişmendli, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Niksar kazasında cami, mescid, medrese, imaret, zaviye, han, hamam ve türbe gibi çok sayıda dinî, sosyal, ekonomik ve kültü- rel eserler ...
 • İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri 

  Kurtoğlu, Mehmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Henüz şehir tarihçiliğinin yaygın olmadığı geçen yüzyılın başlarında İbrahim Hakkı Konyalı, alanda yapmış olduğu çalışmalar, kırkı büyük olmak üzere yüze yakın telifi ve arkasında bıraktığı yirmi altı bin kitap, belge ...
 • Kitâbiyât 

  Günaydın, Yusuf Turan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Kitabiyat bölümünde öncelikle Mustafa Öksüz, Hasan Hüseyin Güneş’in Kudüs Megaribe Mahallesi adlı çalışmasını tanıtmaktadır. Y. Turan Günaydın, Mustafa Coşkun’a ait Turgutoğulları: Orta Anadolu’nun Türkmen Beyliği konulu ...
 • Kitâbiyât 

  Öksüz, Mustafa (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Kitabiyat bölümünde öncelikle Mustafa Öksüz, Hasan Hüseyin Güneş’in Kudüs Megaribe Mahallesi adlı çalışmasını tanıtmaktadır. Y. Turan Günaydın, Mustafa Coşkun’a ait Turgutoğulları: Orta Anadolu’nun Türkmen Beyliği konulu ...
 • Tarihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî 

  Çam, Mevlüt (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  2017 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Vakıf Medeniyeti/Kudüs” yılı ilan edildi. Bu doğrultuda, Mayıs ayındaki vakıflar haftası belirtilen konu çerçevesinde sempozyum, sergi ve diğer etkinliklerle kutlandı. Bu ...
 • Osmanlı’da icâreteyn uygulaması hakkında yeni değerlendirmeler 

  Pantık, Ramazan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Osmanlı vakıf kurumlarıyla ilgili yaygın olarak paylaşılan eleştirilerden biri vakıf kurumlarının hukuksal ve idarî yapısındaki katılık nedeniyle kentsel gelirlerini oluşturan kira gelirlerinin artan fiyat hareketlerine adapte ...
 • Amasya kazası’nda Seydi Çelebi ve Mehmed Çelebi’ye ait H. 790/ M. 1388 tarihli türkçe vakfiye 

  Çalık, Sıddık (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Üzerinde çalıştığımız vakfiye, Kadı Burhaneddin devletinin sonlarına tekabül eden döneme aittir. Vakfiye Hicrî 790 /Miladî 1388 tarihli olup, bazı hususiyetleriyle önemi hâiz bir belge niteliğindedir. Her şeyden önce, ...
 • Kudüs’ün Vakıf Haftası/Vakıf Haftasının Kudüsü Vakıf Haftası ve Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumunun Değerlendirilmesi 

  Güneş, Hasan Hüseyin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
  20171 yılı, Kudüs özelinde Filistin ve tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler için çok önemli bir yıldır. Elbette bunun nedeni Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’ü zapt edişinin beş yüzüncü; Balfour deklarasyonunun2 yüzüncü; ...
 • Vefatının 50. Yılında Mehmed Fuad Köprülü (Hazırlayan: Prof. Dr. Fahameddin Başar). Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2017. ISBN: 978-975-19-6680-3 [141 sayfa: 1 Önsöz, 4 Panel Bildirisi metni + açılış ve kapanış konuşmaları] 

  Kurtoğlu, Mehmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
  UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 2016 yılını, ölümünün 850. Yılı dolayısıyla Hoca Ahmed Yesevi Yılı ve ölümünün 50. Yılı münasebetiyle Fuad Köprülü Yılı olarak belirlenmiş, bu kapsamda çeşitli etkinlikler yapılmıştır. ...
 • Vakıf ve Sivil Toplum (Hazırlayan: Prof. Dr. Fahameddin Başar). Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2017, Ankara. ISBN: 978-975-19-6692-6 [195 sayfa: 11 Sempozyum Bildiri metni + 20 Fotoğraf] 

  Müderrisoğlu, Fatih (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
  Dergimizin bu sayısında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan iki kitabın tanıtımı okuyucunun beğenisine sunulmaktadır. Vakıf ve Sivil Toplum adlı kitap, M. Fatih Müderrisoğlu tarafından okuyucuya tanıtılmaktadır. ...
 • İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphane ve Arşivi 

  Özgen, Mutlu (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
  13 Nisan 1979 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Üsküdar Büyük Selimiye Camisi III. Selim Hünkâr Kasrı’nda hizmete açılan İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphane ve Arşivi; ömrünü ilme, ilmini ise ...
 • Denizli ve Çevresinde Yer Alan Bazı Câmilerin Yapı Elemanlarının Değerlendirmesi 

  Çevrimli, Nilgün (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
  Denizli ve çevresinde bulunan birçoğu vakıf yapısı olarak inşa edilen, bilgi ve belgelerine ulaşılabilen bir grup cami, yapı elemanları açısından düz tavanlı ve kubbeli camiler olarak gruplandırılması sonrası yetmiş bir ...
 • Ulubey’deki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri 

  Acar, Türkan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
  Uşak ili, Ulubey ilçesindeki Osmanlı dönemine ait çeşmeler ile ilgili yaptığımız çalışmada, ilçe merkezinde üç, ilçeye bağlı köylerde yirmi bir olmak üzere toplamda yirmi dört çeşme tespit edilmiştir. Yapıların çoğu, ait ...
 • Kastamonu’da Üç Tarihî Külhan Kazanı 

  Bayraktar, Mehmet Sami (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-06)
  Bu çalışmada, Kastamonu il merkezinde bulunan üç tarihî hamama ait külhan kazanı tanıtılıp değerlendirilecektir. Bunlar İsmail Bey (Kurşunlu) Han’da sergilenen Kastamonu Vakıf Hamamı külhan kazanı, Kastamonu Pembe ...

View more