Show simple item record

dc.contributor.advisorAndı, M. Fatih
dc.contributor.authorÇiçekli, Hatice
dc.date.accessioned2014-11-03T09:45:44Z
dc.date.available2014-11-03T09:45:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationÇİÇEKLİ, Hatice, Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Din ve Metafizik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014tr_Tr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11352/2102
dc.description.abstractBu çalışma, Erdem Bayazıt’ın şiirlerindeki din ve metafizik konusu üzerinde yapılmıştır. Din ve metafizik konularının Erdem Bayazıt’ın şiirlerinde nasıl işlendiği incelenmiştir. Çalışma esnasında sadece Erdem Bayazıt’ın eserleri değil, onun üzerinde etkili olan şahıslar ve eserleri de dikkatle incelenmiştir. Erdem Bayazıt şiirleri üzerinde yapılan bu araştırma giriş hariç dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde din, gelenek ve medeniyet kavramları üzerinde durulmuştur. Şairin bu kavramları şiirde hangi mana derinliğinde kullandığı değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise şiirlerinde değindiği peygamberimiz ve dolayısıyla İslam tarihi, diğer peygamberler; üçüncü bölümde ölüme ve metafiziğe bakış açışı, bu iki kavrama yüklediği anlam; dördüncü bölümde Erdem Bayazıt’ın şiirine yansıyan yönüyle insan ve dünyayı algılayışı incelenmiştir.tr_Tr
dc.description.abstractThe subject of this study is the concepts of religion and metaphysics in Erdem Bayazıt’s poems. The use of these concepts in his poems is investigated. In addition to his poems, the people that have an effect on him and their works are also discussed. This research on Erdem Bayazıt’s poems has four chapters except the introduction part. In the first chapter, the concepts of religion, tradition and civilization are elaborated. The depth of these concepts in his poems is analysed. In the second chapter, islamic history, our prophet and the other prophets in his poems are mentioned. In the third chapter, Bayazıt’s point of wiev about death and metaphysics is examined. Finally in the fourth chapter, the “human” in his poems and his perception of the world are discussed.tr_Tr
dc.language.isotr_TRtr_Tr
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesitr_Tr
dc.subjectErdem Bayazıttr_Tr
dc.subjectŞiirtr_Tr
dc.subjectDintr_Tr
dc.subjectMetafiziktr_Tr
dc.subjectPoetrytr_Tr
dc.subjectReligiontr_Tr
dc.subjectMetaphysicstr_Tr
dc.titleErdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Din ve Metafiziktr_Tr
dc.typemasterThesistr_Tr


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record