Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Abdülkadir
dc.date.accessioned2015-07-02T13:21:59Z
dc.date.available2015-07-02T13:21:59Z
dc.date.issued2015-07
dc.identifier.citationÖZCAN, Abdülkadir. "Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa." FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 5 (2015): 441-454.en_US
dc.identifier.urihttp://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/680/689
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2203
dc.description.abstractMacaristan’ın önemli bir kısmı 1526 Mohaç Savaşı sonrasında Osmanlı idaresine girdi. Ülke başta Budin olmak üzere birkaç eyalete bölündü ve yaklaşık 150 yıl Osmanlı yönetiminde kaldı. 1683 Viyana bozgunu sonrasında Avusturyalılar ile yapılan ve yıllarca süren savaşlarda kahramanca savunuldu, fakat 1686’da bu devlet tarafından işgal edildi. Bu makalede Budin’in son valisi Abdurrahman Abdi Paşa’nın savunma sırasında yaptığı mücadeleleri, şehit oluşu ve Budin’in elden çıkışı ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractA significant part of Hungary entered the Ottoman rule after the battle of Mohaç in 1526. The country was divided into several provinces including the province of Budin and stayed under the Ottoman rule for about 150 years. Budin was defended heroically in the years of wars against Austrians after the defeat of Vienna in 1683 but it was occupied by that state in 1686. In this article, I discussed the last governor of Budin, Abdurrahman Abdi Pasha’s struggles during the defense of the eyalet, his death and the lost of the eyalet.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbdurrahman Abdi Paşaen_US
dc.subjectMohaç savaşıen_US
dc.subjectBudin eyaletien_US
dc.subjectOsmanlı İmparatorluğuen_US
dc.subjectAvusturyaen_US
dc.subjectAbdurrahman Abdi Pashaen_US
dc.subjectMohaç waren_US
dc.subjectBudin provinceen_US
dc.subjectOttoman Empireen_US
dc.subjectAustriaen_US
dc.titleMacarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşaen_US
dc.title.alternativeThe Heroic Enemy of the Hungarians, the Last Governor of Budin Province: Abdurrahman Abdi Pashaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record