Show simple item record

dc.contributor.authorKöse, Saffet
dc.contributor.authorAlomirat, Suliman Husain
dc.date.accessioned2016-07-01T08:00:38Z
dc.date.available2016-07-01T08:00:38Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.citationKÖSE, Saffet, & Suliman Husain ALOMİRAT. "Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki." FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 7 (2016): 197-224.en_US
dc.identifier.urihttp://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/732
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2357
dc.description.abstractالعلاقةُ بينَ علم البلاغة وعلم التّفسير تبادُليّة؛ لأنَّ بذورَ علم البلاغة نشأت في أحضان المفسِّرين الأوائل وفي رحاب القرآن الكريم، وبعدَ أنْ نَضِجَ علمُ البلاغةِ أفادَ منه المفسِّرون، فرأينا التَّفاسيرَ البيانيّةَ التي تعتني بإعجاز القرآن الكريم لُغويّاً وبلاغيّاً، وتلتفتُ إلى جمال عبارتِه وتمثيلاته وموسيقاه. فالمقالُ سيوضحُ هذه العلاقةَ، ثَُّ يُبيُِّ أنَّ تحصيلَ علومِ البلاغةِ شرطٌ لازمٌ وغيرُ كافٍ لمَن أرادَ تفسيرَ القرآن الكريم، وأنَّ علمَ البلاغةِ علمٌ قرآنيّ؛ والجهلُ به يُفضي إلى الأوهام والأخطاء في فهم الآيات، وكلُّ ذلك مقرونٌ بالأمثلة الموضِّحة.en_US
dc.description.abstractBelağat ilmiyle Kuran tefsiri arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Çünkü belağat ilminin asılları, ilk müfessirlerin ellerinde ve Kur’an-ı Kerim’e bağlı olarak ortaya çıktı. Belağat ilminin temelleri sağlamlaştıktan sonra ise müfessirler bu ilimden istifade ettiler. Böylece lüğat ve belağat cihetinden Kur’an’ın mucize oluşuyla ilgilenen ve Kuran’ın ibarelerinin, örneklerinin ve musikisinin güzelliğine yönelen beyani tefsirler görmekteyiz. Bu makale iki ilim arasındaki söz konusu ilişkiyi açıklayacak. Daha sonra da belağat ilminin tahsil edilmesinin çok gerekli bir şart olduğunu, ancak Kur’an-ı Kerim’i tefsir etmek isteyenler için yeterli olmadığını ve belağat ilminin Kur’anî bir ilim olduğunu, bu ilmi bilmemenin, ayetlerin manalarını anlamada hataya düşmeye sebep olduğunu açıklayacak. Bütün bu hususlar makalede açıklayıcı örneklerle birlikte sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe relationship with the Balaghat (Rhetoric) Science and Qur’an Tafsir are to help each other. Because the originals of Balaghat Science appeared on lap of the first commentators (mufassir) and in the field of al-Qur’an al-Karim. After the consolidation of basis of Balaghat Science commentators have benefited from this science. So, we see statement commentaries (Bayânî Tafsirs) dealing with the miracle of the Qur’an from aspect of the vocabulary and eloquence, and towards the beauty of expression of Qur’an, its examples and its music. This article will explain the relationship between these two science. Then it will also announce that a necessary condition for the learning of Balaghat (Rhetoric) Science, but for those who want to interpretation of the Quran is not enough, however, the Balaghat science is a Qur’anic science. Otherwise, not to know this science, to understand the meaning of the verses causes the mistake. The article brought to explanatory examples about these.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectالبلاغةen_US
dc.subjectالتّفسيرen_US
dc.subjectالقرآنen_US
dc.subjectBelağaten_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectKur’anen_US
dc.subjectBalaghaten_US
dc.subjectTafsiren_US
dc.subjectQur’anen_US
dc.titleالعلاقةُ بين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريمen_US
dc.title.alternativeBelağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe Relation Between Rhetoric Science and Interpration of Quranen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record