Show simple item record

dc.contributor.advisorAndı, M. Fatih
dc.contributor.authorAkagündüz, Fatma Züheyra
dc.date.accessioned2018-03-05T07:27:48Z
dc.date.available2018-03-05T07:27:48Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationAKAGÜNDÜZ, Fatma Züheyra, Son dönem romanında dini çizgiyi benimsemiş yazarların roman karakterlerinin protest tavrı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11352/2684
dc.description.abstractÇalışmanın amacı sosyal ve siyasal olayların birey ve toplum nezdinde nasıl karşılık bulduğunu, 2000 yılı sonrasında yazılmış romanlarda yazarların dini hassasiyet taşımasının anlatıya nasıl katkı sağladığını, oluşturdukları kahramanların sosyal, siyasal ve bireysel olaylar karşısındaki tutumlarını ve eleştirilerini inceleyerek ortaya koymaktır. Dini hassasiyeti benimsemiş yazarlardan Cihan Aktaş, Fatma Barbarosoğlu ve Yasemin Karahüseyin’e ait 2000 yılı sonrasında yazdıkları 11 roman incelenerek, kahramanların gözünden olaylar fişlenmiş, elde edilen bilgiler tasnif edilmiştir. Tasnif edilen verilerin ortaya koyduğu tabloda incelenen roman kahramanlarının içinde bulundukları dönemin sosyal, siyasal ve bireysel olaylar karşısındaki protest tavır ortaya konmuş, yazarların dini hassasiyetinin kahramanın olaylar karşısındaki protest tavrı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to explore how social and political events are reciprocated by individuals and society, and how novelists, who have written their novels after the year 2000 and have a religious sensitivity, have contributed to their work. Furthermore, this paper also illustrates how the characters they have created respond and criticise when faced with social and political incidents. 11 novels written after the year 2000 by the authors Cihan Aktas, Fatma Barbarosoglu and Yasemin Karahuseyin who are known as authors with religious sensitivities, have been analysed while events from the perspectives of their protagonists have been evaluated and the obtained assessments have been categorised. The general illustration of thecategorised data portrays the peculiar attitudes of the protagonists of these novels when faced with social, political and personal events of their time, and moreover, an attempt has been made to illustrate the effect of the religious sensitivities of these authors on the unique attitudes of the protagonists in the face of certain experiences.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.titleSon dönem romanında dini çizgiyi benimsemiş yazarların roman karakterlerinin protest tavrıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record