Show simple item record

dc.contributor.authorEce, Abdurrahman
dc.date.accessioned2019-06-28T08:47:42Z
dc.date.available2019-06-28T08:47:42Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.citationECE, Abdurrahman, “Bana Cevâmiuʿl-Kelim (Özlü Sözler) Verildi” Hadisinin Tahlili, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 13 (2019): 57-89.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/fsmia/issue/46340/582357
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2856
dc.description.abstractHz. Peygamber’e ref’ edilen “Bana “cevâmiu’l-kelim” (özlü sözler) verildi” sözü, temel hadis kaynaklarımızda geçen ve ilim ehli arasında meşhur olan bir hadistir. Cevâmiu’l- kelim, birçok manayı içinde toplayan veciz sözleri ifade etmektedir. Ancak Allah Resûlü’nün (s.a.s.) bu sözüyle ne kastettiği konusunda âlimler arasında görüş birliği bulunmamaktadır. Bununla Kur’an’ın kastedildiğini söyleyenler olduğu gibi kastedilenin hadisler olduğu görüşünde olanlar da vardır. Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in hususiyetlerinden biri olarak bunun zikredilmiş olması ayrıca üzerinde durup tahlil etmeyi önemli kılmaktadır. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in bu sözünün geçtiği kaynaklar, varsa rivayet metinleri arasındaki farklılıklar ve “cevâmiu’l-kelim” kavramı etrafındaki farklı görüşler irdelendikten sonra genel bir değerlendirmeye gidilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe “I was given the Jawami al-kalim” narration attributed to the Prophet is in the basic hadith sources and a well-known hadith among the scholars of science. Jawami al-kalim, refers to self-words that contain many meanings. However, there is a consensus among scholars about what the Messenger of Allah means with this narration. Some say that the Qur’an is meant, while some say that the meant are hadiths Some say that the Qur’an is meant, while some say that the meant are hadiths. In the some narrations, the fact that it is mentioned as one of the characteristics of the Prophet also makes it important to point out and analyze this narration. In this study, the sources of the narration were identified, differences between narrative texts are mentioned, the different views around cevamii were examined and a general evaluation has been made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCevâmiu’l-kelimen_US
dc.subjectHasâisen_US
dc.subjectFezâilen_US
dc.subjectKur’anen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectJawami al-kalimen_US
dc.subjectKhasayisen_US
dc.subjectFadayilen_US
dc.subjectQur’anen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.title“Bana Cevâmiuʿl-Kelim (Özlü Sözler) Verildi” Hadisinin Tahlilien_US
dc.title.alternativeAnalysis of The “I Was Given The Jawami Al-Kalim” Hadithen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record