Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Cemal İrfan
dc.contributor.authorKoç, Ebubekir
dc.date.accessioned2019-06-28T08:52:47Z
dc.date.available2019-06-28T08:52:47Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.citationÇALIŞKAN, Cemal İrfan & Ebubekir KOÇ. "Kuşevleri ve 3 Boyutlu Baskı Yöntemi ile Üretimi." FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 13 (2019): 167-185.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/fsmia/issue/46340/582347
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2860
dc.description.abstractİnceliğin estetiğe, estetiğin mimariye dönüştüğü kuşevi, yaşadığımız coğrafyada, yüzyıllar öncesi temelleri atılmış bir geleneğin, kültürel değerin günümüze ulaşan, kaybolmasından endişe duyulan izleri olarak görülebilir. Kuşevi geleneği, teknolojik gelişmeler, değişen toplum ihtiyaçları ve üretim teknikleri gibi bazı sebeplerle kaybolmaya yüz tutmuş, mevcut örnekler korunamaz olmuştur. Bu makalede, kaybolmakta olan bir geleneğin, yeni teknolojilerin kullanılması ile tekrar canlandırılması yönünde yapılan çalışmalar paylaşıldı. Bu çalışmada bir sanatın kaybolmasına sebep olan teknolojik gelişmenin aynı sanatı geri getirmekte veya yaşatmakta etkili olabileceği düşünüldü ve uygulaması yapıldı.en_US
dc.description.abstractBirdhouse with aesthetics derived from common architecture, the geographical areas we live in and traditions can be seen as traces of cultural value from centuries before. Unfortunately, since there have been changes in architectural styles and preferences, necessities and social groups, the culture of implementing bird houses into normal buildings has not been preserved. In this article, studies on the revival of a lost tradition, with the use of new technologies, were shared. In this study, it was thought that the technological development which caused the disappearance of an art could be effective in bringing back the same art.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuşevien_US
dc.subject3 boyutlu baskıen_US
dc.subjectEklemeli imalaten_US
dc.subjectOsmanlı mimarisien_US
dc.subjectKuş saraylarıen_US
dc.subjectBirdhouseen_US
dc.subject3D printingen_US
dc.subjectAdditive manufacturingen_US
dc.subjectOttoman architectureen_US
dc.subjectBird palacesen_US
dc.titleKuşevleri ve 3 Boyutlu Baskı Yöntemi ile Üretimien_US
dc.title.alternativeBirdhouses and production by 3D printing methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record