Now showing items 1-2 of 2

  • Cemal Şakar’ın Öykülerinde Yapı ve Tema 

   Bulut, Sümeyye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   1982’den bu yana Türk öykücülüğünün önemli bir temsilcisi olan Cemal Şakar, günümüzde de eserler vermeye devam etmektedir. Şakar’ın bugüne kadar on bir öykü, yedi deneme/inceleme/eleştiri, bir söyleşi ve iki edisyon olmak ...
  • Garib-nâme Hikâyelerinin Tasnifi ve Hikâye Konularının Birbirleriyle Olan İlişkisi 

   Topcu, Ecemnur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada 14. yüzyıl eserlerinden olan ve 10.613 beyitten oluşan Âşık Paşa’nın Garib-nâme isimli eseri incelenmiştir. Bu incelemede eseri oluşturan 10 bölüm ve kıssaları Propp metoduna göre orijinalliği bozulmadan ele ...