Now showing items 1-3 of 3

  • Limited Ortaklığın Tasfiyesi 

   Ünlü, Nesibe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Limited ortaklık ülkemizde en çok tercih edilen ortaklık türüdür. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise limited ortaklığın kuruluş kolaylığı yanında, sona ermesinin ve tasfiyesinin de kolay olmasıdır. Genel olarak Dünyada ...
  • Mesafeli Satış Sözleşmesinde Risk ve Masrafların Paylaşımı 

   Çelik, Büşra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu tezde mesafeli satış sözleşmesinde riskin geçişi ve masraf paylaşımı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde kıyaslanarak karşılaştırmalı bir yaklaşımla ...
  • Tüketici Hukukunda Taahhütlü Abonelik Sözleşmeleri 

   Karakaş, Seren (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında taahhütlü abonelik sözleşmeleri incelenmiştir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde sözleşmenin ortaya ...