Now showing items 1-2 of 2

  • Geleneksel Sanatlarda Kullanılan Stilize Çiçek Motiflerinin Tarihçesi 

   Özsoy, Hamide Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Geleneksel sanatlarda kullanılan stilize çiçek motiflerinin tarihçesi, insanlığın yeryüzündeki varlığıyla başlamıştır. Yaşantımızın her alanında yer alan ve büyük öneme sahip bitkiler, sanatımızın da bütün dallarında ...
  • Şişli Camii Hatları 

   Göncüoğlu, E.Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Şişli Camii, Cumhuriyet döneminde neoklasik uslupta inşâ edilmiş en önemli mimarî eserlerden biridir. Mimar Vasfi Egeli’nin nâdîde bir eseri olan Şişli Camii’nde kullanılan malzemeden, taş işçiliğine, uygulanan tezyînattan ...