Now showing items 1-2 of 2

  • 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin Arap Vilayetlerindeki Etkileri 

   Akın, Salih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin Arap vilayetlerine etkileri incelenmiştir. Bahsi geçen harp, son dönem Osmanlı tarihi açısından oldukça önem taşımaktadır. Ciddi toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalınan bu ...
  • Tanzimat Döneminde Osmanlı Bosnası’nda Rüşdiye Mektepleri (1851-1878) 

   Issa, Fatma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada,“Tanzimat Döneminde Osmanlı Bosnası’nda Rüşdiye Mektepleri (1851-1878)” başlığı altında, Bosna Vilayeti'ndeki Rüşdiye Mekteplerinin, ıslahat hareketinin etkisiyle modern eğitim kurumları olarak kurulmaları ...