Now showing items 1-3 of 3

  • Başlangıcından Günümüze Rık'a Hattı 

   Demirci, Senem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   İslâm yazıları arasında yer alan Rık’a, aklâm-ı sitte’den hayli sonra Osmanlıların icâdı ile ortaya çıkmış bir yazıdır. Seri ve kolay yazılmaya müsait bir yazı olması bakımından XVIII. asırdan itibaren resmî yazışmalarda, ...
  • Osmanlı'dan Günümüze Hat Sanatında Müsennâ 

   Sayın, Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Müsennâ kompozisyonlar çeşitli istif formlarında simetrik denge esas alınarak sağ-sol veya yatay-dikey olarak tasarlanan aynalı yazılardır. Sâde, tedâhüllü, girift, çifte simetrik, çapraz simetrik çeşitleri olan bu istif ...
  • Şişli Camii Hatları 

   Göncüoğlu, E.Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Şişli Camii, Cumhuriyet döneminde neoklasik uslupta inşâ edilmiş en önemli mimarî eserlerden biridir. Mimar Vasfi Egeli’nin nâdîde bir eseri olan Şişli Camii’nde kullanılan malzemeden, taş işçiliğine, uygulanan tezyînattan ...