Now showing items 1-4 of 4

  • II. Bâyezid Dönemi Cild Sanatı Örneklerinde Tasarım 

   Adaş, Müeyyet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Orta Asya Uygur Türkleriyle başlayan Türk cildciliği Selçuklularla İran üzerinden Anadolu’ya ulaşmış, İstanbul’da Sultan II. Bâyezid (1481-1512)’ın saltanat döneminde gelişimine devam etmiştir. Dönemin cild sanatı örnekleri ...
  • Piyale Paşa Camii Çinilerinin Tasarım İlkeleri Açısından Analizi 

   Abalı, Ayşegül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Tasarım kavramı günümüzde giderek yaygınlığını arttıran ve sanat yapıtlarında önemle üzerinde durulan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı da temel olarak bir sanat yapıtının doğasında belli sanat tasarım ...
  • Tarihi Yapılardaki Çağdaş Eklerin Koruma ve Tasarım Bağlamı Üzerine Bir Araştırma 

   Kayan, Leyla Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Tarihi dokuda sürekliliği sağlamak ve devam ettirmek amacıyla tarihi yapılara getirilen çağdaş ek ve ek yapı kullanımını, yaygın olarak dünyada ve ülkemizde yapılan örnekler üzerinden yaklaşım, ölçüt ve yöntemleriyle ...
  • Tezhip Sanatında Bulut (Eser Metni) 

   Sayın, Ayşe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Tezhip yazma eser, levha ve murakkaların tezyînâtında kullanılan kitap sanatlarının önemli bir dalını teşkil eden bezeme sanatlarımızdandır. Kitap sanatı olarak zuhur edip gelişmiş ve XVII. yy.'da Hafız Osman’ın hilyesi ...