Now showing items 1-1 of 1

    • Fesad Kavramının Akitler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri 

      Murteza, Ayşegül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada, fesâdın fıkhî ve sosyolojik bağlamda toplum yapısındaki tezâhürünün, çeşitli yönleriyle incelenmesi hedeflendi. Bu amaçla ferdin ahlâkî ve vicdânî şuurundaki eksikliklerin insâni değerlere zarar vererek toplum ...