Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Mesnevi Edebiyatında Hz. Peygamber (15. Yüzyıla Kadar) 

      Aslan, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmamızda Türk Edebiyatının bilinen ilk mesnevisi olan Kutadgu Bilig’den 14. yüzyılın sonuna kadar yazılmış olan mesnevilerde Hz. Peygamber’in yerini inceledik. İncelememizde üzerinde çalışma yapılmış mesnevileri ...