Now showing items 1-2 of 2

  • Güray Süngü'nün Eserlerinde Erilliğin Görünümleri 

   Canbaz, Sare (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışması ile modern yazar Güray Süngü’nün eserlerinde yer alan erkek karakterlere toplumsal cinsiyet noktasından bakabilmek hedeflenmiştir. Gerek kullanılan ironik dil ve üslup gerekse yapılan güncel tespitler Güray ...
  • Güray Süngü’nün Eserlerinde Toplumsal İroni 

   Alpaslan, Sena Nur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada günümüz yazarlarından biri olan Güray Süngü’nün eserlerinde yer verdiği toplumsal ironinin ele alınış şekli incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; Güray Süngü’nün bu zamana kadar yayımlanmış eserlerinde ...