Now showing items 1-5 of 5

  • Mimari Akımlar, Üsluplar ve Yapı Malzemeleri Bağlamında Hasan Fethi 

   Uyar, Enes (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu tez kapsamında Mısırlı Mimar Hasan Fethi’nin hayatı boyunca gerçekleştirdiği eserlerinden, yazılarından, söyleşilerinden ve onunla ilgili yayınlanmış (sözlü, yazılı, görsel vb.) kaynaklardan yola çıkılarak, Mimar Hasan ...
  • Modernizmin Revizyonu Bağlamında Geleneğin İhyası 

   Bilir, Meryem Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı sonrası modernist mimarların, modernizmin eksik yanlarını tespit edip gelenekten yararlanarak çözümler üretmesi konu edilmiştir. Araştırma seri üretim ve standartlaşmanın yaygınlaştığı 1950 ...
  • Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde Aile Hayatı 

   Vurak, Asel Dilan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışma, Mustafa Kutlu‘nun hikâyelerinde yer alan aile hayatı örneklerinin incelenmesi adına yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Mustafa Kutlu‘nun hikâyelerindeki aile hayatı emsallerini; dayandırıldıkları farklı dünya ...
  • Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Kasaba ve İnsan İlişkisi 

   Akkaya, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bize bizden olanı, özellikle de yaşadığımız postmodern çağda unutulmuş değerler üzeriden anlatan Kutlu, Türk edebiyatında hikâye denilince akla ilk gelen isimlerdendir. Onun hikâyelerinde geleneğin kalbinin attığı yer ...
  • Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında gelenek ve din anlayışı 

   GÜLER, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni bir medeniyet dairesine girişi modernleşme sürecini başlatmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla “Batılı gibi olma” anlayışı ortaya çıkmış ve bu durum ülkede değişim sürecini beraberinde ...