Now showing items 1-3 of 3

  • Tezhip Sanatında Bulut (Eser Metni) 

   Sayın, Ayşe (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Tezhip yazma eser, levha ve murakkaların tezyînâtında kullanılan kitap sanatlarının önemli bir dalını teşkil eden bezeme sanatlarımızdandır. Kitap sanatı olarak zuhur edip gelişmiş ve XVII. yy.'da Hafız Osman’ın hilyesi ...
  • Tezhip Sanatında Soyutlama 

   Karadeniz, Kübra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   İslâm sanatı, soyutlamaya doğru bir eğilim göstererek kendine has evrensel bir üslûpta gelişmiş ve Batı sanatının aksine tabiatı taklit etmekten kaçınmıştır. Soyutlama, tabiatta bulunan bir nesnenin karakteristik ...
  • XVI. YY. Kurân-ı Kerim Sayfa Düzenleri Açısından Türk Tezhib Sanatında Altın Oran İncelemesi 

   Çiftçi, Meryem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Altın Oran antik çağlardan beri başta mimari eserler olmak üzere insanoğlu tarafından bilinçli bir şekilde kullanılan bir ölçü olduğu gibi aynı zamanda canlı ve cansız varlıkların yapısında yaratılılştan var olan bir ...