Now showing items 1-1 of 1

    • Şişli Camii Hatları 

      Göncüoğlu, E.Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Şişli Camii, Cumhuriyet döneminde neoklasik uslupta inşâ edilmiş en önemli mimarî eserlerden biridir. Mimar Vasfi Egeli’nin nâdîde bir eseri olan Şişli Camii’nde kullanılan malzemeden, taş işçiliğine, uygulanan tezyînattan ...