Now showing items 1-3 of 3

  • II. Abdülhamid Dönemi Filistin Emlâki : “Bisan Çiftliği Örneği” 

   Aydın İnce, Büşra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada II. Abdülhamid döneminde Filistin’deki emlâk-i hümâyun uygulamaları ve özel olarak Bisan Çiftlik-i Hümâyun İdaresi incelenmiştir. Tanzimat döneminde padişahlık makamının özel hazinesi şeklinde yeniden ...
  • Kudüs Ahalisi Surresi: Transkripsiyon ve Tahlil (1593-1623) 

   Gülen, Ayşenur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Kudüs, üç semavi din tarafından kutsal kabul edilen mabetlere sahip önemli bir şehirdir. Bu sebeple, tarihte Kudüs’e hâkim olma çabası, birçok çekişmeye sahne olmuş, günümüzde de halen bölgedeki hakimiyet mücadelesi devam ...
  • Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs 

   KURŞUN, Kübra Ceren (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   XVI. yüzyıl, Osmanlı Devleti için doğu ve batıda sınırlarını iyice genişlettiği bir dönemi ifade eder. Bu genişleme, Arap topraklarının Osmanlı hakimiyetine girmesiyle başka bir hüviyete bürünmüştür. Medine, Mekke, Kudüs ...