Now showing items 1-1 of 1

    • İslam Coğrafyasında Kağıt Üretimi: Bir Tipoloji Çalışması 

      Demiröz, Esra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Bu tezin ana konusu Klasik Dönem’den Muhasebe Dönemi’ne kadarki zaman diliminde İslâm coğrafyasında kâğıt üretimi ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve bağlı kütüphane koleksiyonlarından seçilen eserlere ait ...