Now showing items 1-1 of 1

    • Asker Anılarına Göre İkinci Dünya Savaşında Türkiye 

      Tekinay, Ali Can (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı adıyla tarihin en kanlı savaşı yaşanmış ve bu olay 1945’e kadar devam etmiştir. Altı yıllık süre zarfında savaşta gel-gitler olmuştur. 1939-1941 yılları ...