Now showing items 1-1 of 1

    • Küreselleşmenin Aile Üzerindeki Etkileri ve İslami Perspektif 

      Çetin, Fatma (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Müslüman toplumlardaki ıslahat/yenileme hareketleri, küreselleşme gibi farklı isimlerle anılsa da, bu faaliyetlerin sekülerleşme veya sekülerleştirme çalışmaları olması sebebiyle sürekli çatışma ortamı oluşturmuştur. Bu ...