Show simple item record

dc.contributor.authorElborgy, Rasha
dc.date.accessioned2019-10-03T11:13:32Z
dc.date.available2019-10-03T11:13:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationELBORGY, Rasha, Mısır’da Hurma Lifi Katkılı Kerpicin Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2964
dc.description.abstractİnsanlık tarihinde kullanılan en eski yapı yöntemlerinden biri kerpiç yapıdır. Kerpiç yapı çevre dostu ve insan doğasına daha uygun olup yapının kullanılması döneminde enerji kullandığı için toplumun her kesimine hitap eder. Kerpiç yapı mimarisinin dünya üzerindeki coğrafi dağılımı, kerpiç yapımında kullanılan killi toprak ve samanın temin edilişine bağlı olarak paralel bir şekilde seyretmiştir. Havanın kurak ve yağışın az olduğu dolayısıyla sel tehlikesinin olmadığı bölgelerde bu yöntem daha çok tercih edilmiştir. Mısır'da pirinç ekiminin toplam yıllık mahsulün yaklaşık %25 oranında azalmasının ardından kerpiç yapımında kullanılan pirinç samanına alternatif olarak başka bir malzeme bulma olasılığı sorusu akla gelmiş ve buradan yola çıkarak; Bu araştırmada buğday ile pirinç samanının kerpiç yapımında kullanmanın yerine alternatif olarak bölgede yüksek oranda bulunan daha ekonomik hurma ağacı yaprağının kullanımının uygunluğu araştırılmıştır. Hurma yaprağı ve pirinç samanı katılan kerpiç su emme oranları analizi ve mukavemet testleri yapılmıştır. Pirinç samanı ve hurma yaprağı kerpiç mukavemetini doğrudan etkilemektedir. Su emilim oranlarına bakıldığında hurma yaprağında üretilen kerpicin pirinç samanı ile üretime göre sudan daha az etkilendiği deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. Pirinç samanı katkılı Toprak ile hurma yaprağı katkılı toprak su etkisi ile karşılaştığı zamanı, hurma yaprağı katkılı toprak daha az su emmekte ve hasar görülmemekte. Bu araştırmadaki kerpiç mimarisi teknoloji, kerpiç nasıl hazırlanıyor, Ayrıca, Mısır‟da kerpiç mimari yapının tarihi ve mimar Hassan Fathy felsefesi ve eserleri hakkında gösterilecek, kerpiç yapının iklimsel şartları bilinecek, sonradaki kerpiç bozulmalarının sebebi, kerpiç binalarının tipleri ve formlarının bozulması ve restorasyonunda kullanılan teknikler gösterilecektir, sonunda hurma yaprağının pirinç samanına alternatif olarak harcında kullanılma önerisi laboratuvar çalışması Bütün bu araştırmaların sonucu olarak kerpiç yapımında kullanılan pirinç samanına alternatif olarak hurma yaprağını kerpiç inşaat malzemesi olarak kullanılmasının uygun olduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Çevre dostu olan bu maddeyi tercih etmenin hem insan sağlığına, az enerji kullanan yapılarıen_US
dc.description.abstractOne of the oldest building methods used in human history is Adobe. The adobe building is more environmentally friendly and more suitable for human nature and saving energy, The geographic distribution of Adobe architecture throughout the world has been parallel in relation to the availability of clay soil and straw used for Adobe construction. This method is more preferred in regions where air is dry and rainfall is low and there is no danger of flooding. The question of the possibility of finding another material as an alternative to the rice straw used in Adobe production after the decrease of 25% of the total annual crop of rice cultivation in Egypt came to mind. In this study, instead of using wheat and rice straw in adobe construction, the suitability of using the more economical date-palm leaf in the region was investigated. Analysis of water absorption rates and strength tests of adobe with palm leaf and rice straw were performed. Rice straw and palm leaf directly affect the adobe strength. When the water absorption rates are examined, it is revealed that the adobe produced in palm leaf is less affected by water than rice straw production. Rice straw doped Soil and palm doped soil when exposed to water effect, palm leaf doped soil absorbs less water and does not damage. As a result of all these researches, we can clearly say that it is appropriate to use palm leaf as an adobe construction material as an alternative to rice straw used in adobe construction. Choosing this environmentally friendly substance has the advantages of using less energy for human health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKerpiçen_US
dc.subjectHurma lifien_US
dc.subjectKerpiç Restorasyonen_US
dc.subjectPirinç Samanıen_US
dc.subjectKil Topraken_US
dc.subjectAdobe Buildingen_US
dc.subjectBack to earthen_US
dc.subjectRice Strawen_US
dc.subjectPalm Leafen_US
dc.subjectRestoration of Adobeen_US
dc.titleMısır’da Hurma Lifi Katkılı Kerpicin Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorElborgy, Rasha


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record