Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, İsmail
dc.date.accessioned2019-10-03T11:16:32Z
dc.date.available2019-10-03T11:16:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationIŞIK, İsmail, 6 Yaşında Bağlanma Durumları Güvenli ve Güvensiz Olarak Tespit Edilen Çocukların 19 Yaşında Sosyal Durumlarının İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2976
dc.description.abstractÇalışma 6 yaşında bağlanma durumları güvenli ve güvensiz olarak tespit edilen çocukların 19 yaşında sosyal durumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda altı yaştan ondokuz yaşa devam eden süreçte gelişen sosyal ilişki biçimlerinin belirlenmesi amacıyla nitel araştırmalarda kullanılan durum çalışmasının türlerinden olan gömülü çoklu durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu daha önce bağlanma güven durumu belirlenmiş olan çocuklar arasından nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme esas alınarak belirlenmiştir. Çalışma grubu; 2006 yılında bağlanma biçimi belirlenmiş olan 110 çocuk arasından ulaşılabilen 26 çocuktan bağlanma puanı en yüksek (güvenli) 2 kız, 2 erkek ve bağlanma puanı en düşük olan (güvensiz) 2 kız ve 2 erkek ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğrenci bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular sonucunda erken bağlanma durumlarının ilerleyen yaşlarda sosyal ilişkileri etkilediği ve sosyal ilişkilerinin bağlanmanın güvenli ve güvensiz oluşuna göre şekillendiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe study was carried out to investigate the social reletionship of 19-year-old children whose attachment style was found to be secure or insecure at the age of 6 years. In this context, it was aimed to determine the social relationship patterns that developed during the period from six to nineteen years by means of an embedded multi-case study, which is one of the types of case study used in qualitative research. The study group of the study was determined on the basis of criterion sampling among the purposeful sampling methods used in qualitative research among the children whose attachment confidence status was determined previously. Among the 110 children whose attachment style was determined in 2006, 26 children were conducted. Among 26 children, the ones found to have the highest (secure) 2 girls, 2 boys and the lowest (unsecured) girls and 2 boys with the highest attachment scores were selected as participants. n the study, semi-structured interview form and student information form were used as data collection tools. As a result of the findings, it was seen that early attachment styles affect social relationships in later ages and social relationships are shaped according to the fact that attachment is safe and insecure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.title6 Yaşında Bağlanma Durumları Güvenli ve Güvensiz Olarak Tespit Edilen Çocukların 19 Yaşında Sosyal Durumlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigate social reletionship of 19 year old children whose attachment styles were determined as secure and insecure at 6 years olden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorIşık, İsmail


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record