Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Ahmet Turan
dc.contributor.authorAksu, Akıbet
dc.date.accessioned2020-02-04T13:28:59Z
dc.date.available2020-02-04T13:28:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAKSU, Akıbet, Asr-ı Saâdette Zikir Anlayışı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3018
dc.description.abstractZikir; anmak, hatırlamak, bir şeyi unutmayıp zihinde tutmak, şan, şeref ve şöhret gibi anlamlara gelmektedir. Zikir, ibadet ederken, bir işle meşgul olurken, her zaman ve zeminde Allah’ı anmak, O’nu hatırdan hiç çıkarmamaktır. Kul ile Allah arasındaki bağın sürekli canlı kalması zikirle gerçekleşebilir. İlâhi emanetleri yüklenen insanın kulluk görevlerinden biri de Allah’ı zikirdir. Zikir; dil, kalp ve beden ile gerçekleşir. Kur’an okumak, tehlil, tesbih, esmâi hüsnâ, dua vb. cümleleri söylemek dil ile zikir iken, Allah’ın yarattığı kâinatı ve içindekileri tefekkür ederek yüce yaradanı kalbinde yüceltmek kalp ile zikir, bedenin organlarını emir ve yasaklara uygun halde kullanmak ise beden ile zikirdir. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır; 1.Bölümde zikrin tarifi, Kur’an’da geçtiği yerlerdeki anlamları, zikir çeşitleri, zikrin önemi ve amaçlarına değinilmiştir. 2.Bölümde zikrin hadislerdeki anlamları, zikir çeşitleri ve Hz. Peygamber’in zikre teşviki konuları ele alınmıştır. 3.Bölümde ise Hz. Peygamber’in Allah’ı nasıl zikrettiğini, sahâbe ve tâbiînin zikir uygulamaları açıklanmıştır.en_US
dc.description.abstractDhikr (mentioning) has some meanings like; recalling, remembering and saying over and so on, while it means also glory and magnificence. Dhikr means not to forget Allah during the worship or any work. Since the relationship between Allah and the servant will stay fine via Dhikr. Human, who have offered and accepted the Trust The Holy Quran: 33/72), have another essential worship which is called “Dhikr”. Dhikr consists of actions of hearth, tongue and body. Reciting the Holy Qur’an and glorifying the God are some of the actions of the tongue; on the other hand, the hearth has some worship which stand for Dhikr like thinking about genesis of the universe and sanctification of the God. In addition, obeying to Allah and acting according to his orders are Dhikr of the all body. Our study consists of three parts; In the first part of our study, we gave brief definition of dhikr and what it means in the places where it is mentioned in the Quran. Also we tried to talk about its importance and its different variants. In the second part of the study, we talked about its means in sayings of the prophet (PBUH) and his opinions about dhikr. In the last part, we explained how the prophet Muhammed (PBUH) was performing dhikr and Muslims who were living with him who are called as companions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAsr-ı Saâdette Zikir Anlayışıen_US
dc.title.alternativeNotion of (Dhıkr) Mentioning in the Blessing Centuryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthor
dc.contributor.institutionauthorAksu, Akıbet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record